Kollektivavtal inom kommunal sektor

Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Landsting, SKL, och Sobona (tidigare Pacta).

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKL och Sobona (tidigare Pacta). Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

SKL är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKL har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och tecknar därmed centrala kollektivavtal.

SKL har också skapat arbetsgivarorganisationen Sobona för verksamheter som SKLs medlemmar bedriver i bolagsform. Gymnasieförbunden återfinns inom Sobona. På senare tid har Sobona också öppnats för "vanliga" privata arbetsgivare som föredrar att teckna de kommunala avtalen.

SKL och Sobona är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, avseende på antalet arbetstagare, närmare 1,1 miljoner omfattas av avtalen.

Stödmaterial för ombud.