Strategisk kompetens­försörjning skola

Material kring arbetsmiljö, arbetstid och lön

Här har vi samlat Lärarnas Riksförbunds webbsidor för arbetsmiljö, arbetstid och lön.

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse, HÖK 18, åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning.

Längst ner på sidan hittar du länkar till broschyrer med fördjupad information om arbetsmiljö, arbetstid och lön.

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid

Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever att arbetsbördan är för hög och att det är svårt att hinna med. Kanske har du fått mer undervisni...

Läs mer
Din lön som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Din lön som lärare eller studie- och yrkesvägledare

I Sverige har lärare och studie- och yrkesvägledare ett individuellt och differentierat lönesystem, och där det är arbetsgivaren som bestämmer din lön...

Läs mer
Du har rätt till en bra arbetsmiljö
Portrait smiling senior man in pottery studio

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Med rätt förutsättningar mår du bättre och kan göra ett bra jobb

Allt om Arbetsmiljö
Våga vara lärare

Våga vara lärare

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksför...

Läs mer
Saco Lönesök
bild på graf

Saco Lönesök

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till Saco Lönesök, ett verktyg för att göra jämförelser om ditt löneläge.

Lönestatistik
Checklista för skolans digitala arbetsmiljö

Checklista för skolans digitala arbetsmiljö

Fler och fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, och den digitala arbetsmiljön blir därför allt viktigare. Genom att genomföra en IT-skyddsrond...

Gör en IT-skyddsrond

Webbplatsen kompetensforsorjningskola.se

På webbplatsen finns ett urval av verktyg och material som du kan använda för lokalt arbete med: arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning. Där finns äv...

Gå till kompetensforsorjningskola.se

Mer inom ämnet