Fackförbundens yrkande inför HÖK21

Detta kräver Lärarnas samverkansråd i den kommunala avtalsrörelsen

Det nuvarande kommunala avtalet HÖK18 har inte gett önskat resultat. Avtalet följs på alldeles för få skolor. Bland annat släpar äldre och erfarna lärare fort­farande efter lönemässigt. Därför krävs att vi nu tar första steget mot ett nytt lönesystem, anser Lärarnas samverkansråd i sitt yrkande inför det kommande kommunala avtalet, HÖK21.

Lärarnas Riksförbund har överlämnat förbundets yrkande inför den kommande kommunala avtalsrörelsen som lägger grund för bestämd undervisningstid och en fungerande löne­struktur. Vi kan konstatera att HÖK18 inte har åstadkommit de resultat som vi önskat.

Där avtalet har kommit ner på skolnivå har det gjort skillnad i arbetsmiljön, men det har skett på alldeles för få ställen. Tyvärr kan vi även konstatera att äldre och erfarna lärare fortsätter att tappa lönemässigt. Det stora problemet är avtalsefterlevnaden. Det har föranlett ett antal skarpare kravställningar i vårt yrkande.

Yrkandet i sin helhet hittar du längre ner på den här sidan under "Filer för nedladdning".

– Jag är glad att vi överlämnar ett yrkande som tar sin utgångspunkt i den vassare och tydligare politik som kongressen fastslog hösten 2020. Arbetsmiljön är kanske den allra viktigaste frågan att komma till rätta med och lärare och studie- och yrkesvägledare måste få förutsättningar att fokusera på kärnuppdraget, det vill säga undervisning och vägledning. Därför yrkar vi på att lärarens undervisningstid måste fastställas vid läsårets början. Till varje undervisningstimme ska för- och efterarbetstid knytas, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Utvärdering av HÖK18

Förbundet har genomfört en gedigen analys när det gäller hur HÖK18 fungerat. Utvärderingen visar att där man arbetar aktivt med avtalet kan man konstatera att avtalet har en positiv effekt på medlemmarnas arbetsmiljö. Tyvärr visar samma utvärdering att äldre och erfarna lärare tappar lönemässigt, trots tydliga intentioner i avtalet.

Ett första steg mot ett nytt lönesystem

Vid förbundets kongress antog vi en ny lönepolitik, där vi vill att erfarenhet och yrkesskicklighet ska ligga till grund för lärarnas löner. I det yrkande som vi lägger tar vi ett första steg mot ett nytt lönesystem och vi kräver att nationella initiativ tas. Varje arbetsgivare ska åläggas att skapa en lönestruktur som säkerställer att erfarna och kompetenta lärare erhåller sådana löner och en löneutveckling under hela yrkeslivet att de väljer att stanna kvar i yrket. Även studie- och yrkesvägledares löner kommer att vara en prioriterad fråga i avtalsrörelsen.

- Vi vet att SKR på många punkter vill gå i en annan riktning än förbundet och jag tror att det kommer bli mycket tufft i förhandlingsrummet. Men det är dags för oss i lärarkåren att yrka på det vi vill ha och inte bara göra en nulägesanalys av vad som är möjligt att få igenom, kommenterar förbundsordförande Åsa Fahlén.

Yrkandet i sin helhet

Filer för nedladdning

Fakta om HÖK18 och yrkandet

Nuvarande kommunala avtal, HÖK18, löper ut den 31 mars 2021 och ett nytt avtal är tänkt att börja gälla från den 1 april 2021. HÖK18 kommer officiellt att sägas upp den 31 december 2020 och därefter påbörjas förhandlingarna.

Det är Lärarnas samverkansråd som tecknar avtal för lärarna. Det innebär att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är överens om det yrkande som nu är antaget och det är även de två förbunden som gemensamt kommer att förhandla fram ett nytt avtal för de kommunalt anställda lärarna.

Yrkandet i sin helhet hittar du under "Filer för nedladdning" här nedan.