Krislägesavtal för kommunal sektor

Kollektivavtal som ska gälla vid krislägen

Krisavtalet består av förhandlingsprotokoll och bilagorna 1 och 2 samt redogörelsetext (kommentarmaterial). Det kan komma att bli smärre justeringar i redogörelsetexten som är under slutligt fastställande, men delarna om bilaga M är helt klara och kommer inte att ändras.

Syftet med krislägesavtalet

I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för arbetstagare som arbetade under händelserna. Det blev i samband med att dessa frågor utreddes tydligt att befintliga kollektivavtal uppfattades som otillräckliga. Parterna bedömde mot bakgrund av detta att det var nödvändigt att ta fram ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid krislägen.

Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna. Krislägesavtalet, som reglerar villkor och ersättningar, kan aktiveras och börja tillämpas först efter ett särskilt beslutsförfarande hos SKR och Sobona. Kollektivavtalen för den ordinarie verksamheten ska tillämpas så långt det är möjligt. Är kriterierna i krislägesavtalet inte uppfyllda kommer avtalet inte att aktiveras eller kunna tillämpas.

Avtalsperiod

Krislägesavtalet gäller tillsvidare, från och med 1 december 2019 för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.


Avtalsbilagor och dokument

Filer för nedladdning


FAQ om krislägesavtalet - för dig som ombud

Som ombud kan du logga in här nedan och ta del av våra frågor och svar om krislägesavtalet. Där finns även en länk till vår sida om arbetsplatsrelaterade frågor kring corona.

Mer inom ämnet