Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Som ett partsarbete i HÖK 18 har metodstöd för lönebildning tagits fram. Detta material uppdateras kontinuerligt och återfinns på kompetensforsorjning.selänk till annan webbplats under rubriken lön.

Uppdaterad