Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Som ett partsarbete i HÖK 18 har metodstöd för lönebildning tagits fram.

Detta material uppdateras kontinuerligt och återfinns på kompetensforsorjning.se Länk till annan webbplats. under rubriken "lön".

Uppdaterad