Översikt över avtal och löptider

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal.

Kommunal sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Sveriges Kommuner och Regioner/  
Sobona (tidigare Pacta) 

2024-03-31


Privat sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Klicka på respektive avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Almega Kompetensföretagen

2023-08-31

Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

2023-08-31

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

2023-04-30

Arbetsgivaralliansen Högskola

2022-06-30

Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

2023-04-30

Fremia cirkelledare och övriga ledare/lärare

2023-08-31

Fremia enskilda högskolor 

2023-05-31

Fremia folkhögskolor och utbildningsföretag

2023-04-30

Fremia skolor, förskolor och fritidshem

2023-08-31

Huvudmannaförbundet

Hängavtal Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

Jensen Education AB

Hängavtal Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

KFS

Prolongerat till 2021-12-31 - därefter Sobona och HÖK

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

2023-03-31Privat sektor genom Sveriges Ingenjörer

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Almega Utbildningsföretagen, där Lernia AB ingår

2023-03-31

Statlig sektor genom Saco-S

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Arbetsgivarverket

Tillsvidare


Uppdaterad