Översikt över avtal och löptider

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal. Vill du läsa om respektive avtal, se menyn till vänster.


    Kommunal sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Landsting/  
Sobona (tidigare Pacta) 

2021-03-31                                                  

Privat sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Vindora AB

2019-12-31

KFS

2020-09-30

Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

2020-04-30

Arbetsgivaralliansen Högskola

2018-12-31

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

2020-04-30

KFO

2020-08-31

Studieförbunden

2020-08-31

IDEA, folkhögskolor (och utbildningsföretag)

2020-04-30

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

2020-03-31

IDEA, enskilda högskolor

2019-05-31

Almega Tjänsteföretagen

2020-08-31

Jensen Education AB

Hängavtal Almega Tjänsteföretagen

Huvudmannaförbundet

Hängavtal Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

Privat sektor genom Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden / Utbildningsföretagen

2020-03-31

Almega Bemanningsföretagen

Prolongerat i väntan på att förhandlingar ska inledas

Lernia AB

2020-03-31


Statlig sektor genom Saco-S

Arbetsgivarverket

Tillsvidare