Översikt över avtal och löptider

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal. Vill du läsa om respektive avtal, se menyn till vänster.


    Kommunal sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Regioner/  
Sobona (tidigare Pacta) 

2021-03-31                                                  

Privat sektor genom Lärarnas Samverkansråd

IDEA skolavtalet

2020-08-31

KFS

2020-09-30

Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

2020-04-30

Arbetsgivaralliansen Högskola

2022-06-30

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

2020-04-30

KFO

2020-08-31

Studieförbunden

2020-08-31

IDEA, folkhögskolor (och utbildningsföretag)

2020-04-30

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

2020-03-31

IDEA, enskilda högskolor

2019-05-31

Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

2020-08-31

Jensen Education AB

Hängavtal Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Huvudmannaförbundet

Hängavtal Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

Privat sektor genom Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden / Utbildningsföretagen

2020-03-31

Almega Kompetensföretagen

2020-08-31

Lernia AB

2020-03-31


Statlig sektor genom Saco-S

Arbetsgivarverket

Tillsvidare