Översikt över avtal och löptider

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal.

Kommunal sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Sveriges Kommuner och Regioner/  
Sobona (tidigare Pacta) 

2024-03-31


Privat sektor genom Lärarnas Samverkansråd

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

KFS

Prolongerat till 2021-12-31

Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

2023-04-30

Arbetsgivaralliansen Högskola

2022-06-30

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

2023-04-30

Fremia skolor, förskolor och fritidshem

2023-08-31

Fremia cirkelledare och övriga ledare/lärare
(före detta cirkelledaravtalet)

2023-08-31

Fremia folkhögskolor och utbildningsföretag

2023-04-30

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

2023-03-31

IDEA, enskilda högskolor 

Fremia fr o m 1 januari

2021-09-30

Almega Kompetensföretagen

Prolongerat till 2021-08-31

Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Prolongerat med en uppsägningstid om 7 dagar

Jensen Education AB

Hängavtal Almega Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Huvudmannaförbundet

Hängavtal Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning

Privat sektor genom Sveriges Ingenjörer

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Almega Utbildningsföretagen, där Lernia AB ingår

2023-03-31

Statlig sektor genom Saco-S

Klicka på avtal för att läsa mer

Avtal

Löptid

Arbetsgivarverket

Tillsvidare


Uppdaterad