Kollektivavtal inom privat sektor

Förhandlingar om anställningsskydd

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenska Näringsliv med anledning av januariavtalet och de delar som handlar om förändringar i LAS ligger ner för närvarande på grund av avtalsrörelsen och planeras att återupptas i maj 2020. Lärarnas Riksförbund har inte ändrat inställning rent principiellt – vi tycker fortfarande att det förslag som presenterades för oss i december 2019 var alldeles för långtgående i flera avseenden.

Så här uttalade vi oss i december 2019 gällande förhandlingarna:

"Förhandlingar pågår mellan parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK i syfte att åstadkomma ett nytt system för anställningsskydd och omställning. Förhandlingarna är en konsekvens av januariavtalet och den tillsatta LAS-utredningen. Lärarnas Riksförbund ingår i PTK som förhandlar kollektivavtal för 27 fackförbund inom privat sektor, varav vi i Saco tillsammans bildar Saco-P, som alltså är en del av PTK.

Parterna har nu kommit fram till en avsiktsförklaring som ska ange grunden för de förhandlingar som planeras vara färdiga i september 2020. Lärarnas Riksförbund har nu tagit del av avsiktsförklaringen och anser att det helt saknas grund för att vara en del i framtida förhandlingar.

- Jag är mycket bekymrad över en utveckling där politikerna ska hota om lagstiftning och att vi som fackförbund ska vara med i att administrera försämringar för våra medlemmar. Tyvärr har jag svårt att se att förhandlingarna kan leda fram till något som är positivt för våra medlemmar inom privat sektor och det finns ingen annan väg än att säga nej till det som ligger på bordet, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund har idag meddelat parterna att vi säger nej till förhandlingarna."

Kollektivavtal inom privat sektor

Vanligtvis ansluter sig den privata arbetsgivaren till någon av de arbetsgivar­organisationer som vi har kollektivavtal med genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Det är vårt ansvar att teckna kollektivavtal för de av våra medlemmar som arbetar hos arbetsgivare där huvudparten av de anställda arbetar som lärare. I enstaka fall tecknar vi direktavtal med enskilda arbetsgivare inom den privata sektorn.

Det finns dock undantag, till exempel i vissa utbildningsföretag där de anställda företrädesvis är tekniker eller andra specialister, där kan istället Sveriges Ingenjörer teckna kollektivavtalet. Då gäller det avtalet också för medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Översikt avtal och löptider inom privat sektor

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal inom privat sektor.

Uppdaterad