Kollektivavtal inom privat sektor

Kollektivavtal inom privat sektor

Vanligtvis ansluter sig den privata arbetsgivaren till någon av de arbetsgivar­organisationer som vi har kollektivavtal med genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Det är vårt ansvar att teckna kollektivavtal för de av våra medlemmar som arbetar hos arbetsgivare där huvudparten av de anställda arbetar som lärare. I enstaka fall tecknar vi direktavtal med enskilda arbetsgivare inom den privata sektorn.

Det finns dock undantag, till exempel i vissa utbildningsföretag där de anställda företrädesvis är tekniker eller andra specialister, där kan istället Sveriges Ingenjörer teckna kollektivavtalet. Då gäller det avtalet också för medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Översikt avtal och löptider inom privat sektor

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal inom privat sektor.

STRANDADE LAS-FÖRHANDLINGAR

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO om förändringar av anställningsskydd, omställning och A-kassa har strandat.  PTK förhandlar för tjänstemannaförbunden på privat sektor. LR ingår i denna konstellation i Saco-P, som är en del av PTK.

I december 2019 presenterades en avsiktsförklaring som skulle ange grunden för de förhandlingar som planerades vara färdiga i september 2020. Lärarnas Riksförbund tog del av avsiktsförklaringen och ansåg att det helt saknas grund för att vara en del i framtida förhandlingar. Lärarnas Riksförbund har sedan dess inte ändrat inställning rent principiellt – vi tycker fortfarande att det förslag som har presenterats för oss är alldeles för långtgående i flera avseende, vilket vi har tydliggjort. Lärarnas Riksförbund meddelade parterna i december 2019 att vi säger nej till förhandlingarna och vidhåller det än idag den 1 oktober 2020.

Mer information om förhandlingarna finns på ptk.selänk till annan webbplats

Uppdaterad