Fremia cirkelledare och övriga ledare/lärare

Lärarnas Samverkansråd och IDEA har slutit nytt kollektivavtal för Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare och övriga ledare/lärare (Cirkelledaravtalet) där tidigare Studieförbunden var part.

Den 1 januari 2021 bildades FREMIA, då IDEA och KFO gick samman. Även avtalet "Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare med flera ledare/lärare" kommer att tillhöra FREMIA då IDEA är part i avtalet. De avtal som finns idag kommer i fortsättningsvis att gälla. Inga nya avtal tecknas på grund av sammangåendet. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

Avtalet löper på från 1 september 2020 till 31 augusti 2023. Lönerevision ska ske 1 september 2020 med retroaktivitet, 1 september 2021 och 1 september 2022 med ett löneutrymme på 1,8 procent/år under 2020, 2021 och 2022. Löneutrymmet utgör inte någon individgaranti.

Nu är även avtalstrycket klart. Det har inte skett så många förändringar i de allmänna villkoren. Den stora nyheten är införandet av karensavdrag vilket ersätter det som tidigare kallades karensdag som ska börja tillämpas senast 1 april 2021. Det finns förändringar kring uppsägningstider § 12.

Avtalsperiod

2020-09-01 – 2023-08-31.
Part äger rätt att senast den 31 maj 2023 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av den 31 augusti 2023. Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.

Förändringar i avtalet kopplade till förhandlingarna

Materiella förändringar:

 • Avtalet innehåller omställningsavtal med TRR.
 • Förhandlingsordning ersätts med förhandlingsordningen i KFO:s - PTK:s huvudavtal.
 • Den tidigare möjligheten till frivillighet för studieförbund att anta avtalet är borttagen. Kollektivavtalet gäller för samtliga studieförbund som är medlemmar i IDEA.

Redaktionella förändringar:

 • Momentet Särskilda regler för pensionär utgår
 • Beräkning av sjuklön för objektanställda och timanställda.
 • Begreppet karensavdrag är infört.
 • Föräldralön utges per föräldraskap vid flerbarnsfödsel.
 • Trappan vid uppsägningstid för tillsvidareanställda kopplat till ålder har tagits bort och ersatts med uppsägningstid enligt LAS
 • Anställningen för den som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) upphör en månad, om inte annan tid avtalats, efter det att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnat skriftlig underrättelse om att anställningen ska upphöra.

Löneavtalet:

 • Avtalsperiod: 2020-09-01 – 2023-08-31.
 • Lönerevision:
  1 september 2020: 1,8 procent med retroaktivitet
  1 september 2021: 1,8 procent
  1 september 2022: 1,8 procent.

Arbetsgrupper/övrigt:
Partsgemensamma arbetsgrupper:

 • Ett partsgemensamt arbete inleds under 2021 i syfte att kunna harmonisera cirkelledare avtalet med övriga centrala kollektivavtal mellan Lärarnas Samverkansråd och Fremia.
 • En partsgemensam arbetsgrupp ska undersöka hur karensavdragsbestämmelsen fungerar i praktiken och snarast komma överens om hur karensavdrag ska hanteras för objekt- och timanställda.

Mer inom ämnet

Uppdaterad