AcadeMedia

Här finner du de avtal som gäller för stora delar av Academedia.

För dig som jobbar inom grundskola och gymnasieskolan gäller kollektivavtalet Almega Friskoleavtalet (inklusive KUI och Movant vuxenutbildning) och för vuxenutbildning gäller kollektivavtalet Almega Utbildningsföretagen. Övriga avtal som finns här gäller framförallt medlemmar inom grundskola och gymnasiet.

Lokala arbetstidsavtal inom Academedia

Inom AcadeMedia finns det även lokala arbetstidsavtal, dessa avtal finns på lr.se/academedia


Om AcadeMedia

Läs mer om AcadeMedia på lr.se/academedia


Mer inom ämnet

Uppdaterad