Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag

Avtalet är prolongerat fram till 31 oktober 2020. Avtalet löper därefter med sju dagar ömsesidig uppsägningstid.

Inom Utbildningsföretagen finns utbildningsverksamheter som inte kräver tillstånd från Skolinspektionen, ofta är det yrkesinriktade utbildningar för vuxna. Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag tecknas av Sveriges Ingenjörer.

Under våren 2020 kommer avtalsförhandlingarna inom flera avtalsområden att påbörjas, detta är ett av områdena. Innan förhandlingarna mellan parterna startar ska yrkanden tas fram på avtalsområdet. Här har Lärarnas Riksförbund inte partsställning utan Sveriges Ingenjörer förhandlar för våra medlemmar. Om det nya avtalet inte är klart innan det gamla går ut kommer det gamla att prolongeras, förlängs tills det finns ett nytt.

Avtalsperiod

2017-04-01 – 2020-03-31. Avtalet är prolongerat fram till 31 oktober 2020. Avtalet löper därefter med sju dagar ömsesidig uppsägningstid.

Sveriges Ingenjörer har tecknat ett treårigt avtal med Almega Tjänsteförbunden gällande Utbildningsföretag. Avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor gäller för tiden 1 april 2017–31 mars 2020. Exempel på företag som omfattas av avtalet är bland annat Hermods och Eductus.

Det samlade avtalsvärdet för avtalsperioden är 6,5 procent varav 6,1 procent för löneökningar under perioden. Parterna har kommit att införa ett system för flexpension som under perioden ger 0,4 procent i extra avsättning till pensionspremier.

Mer inom ämnet

Uppdaterad