Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag

Inom Utbildningsföretagen finns utbildningsverksamheter som inte kräver tillstånd från Skolinspektionen, ofta är det yrkesinriktade utbildningar för vuxna. Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag tecknas av Sveriges Ingenjörer.

Avtalsperiod

2017-04-01 – 2020-03-31

Sveriges Ingenjörer har tecknat ett treårigt avtal med Almega Tjänsteförbunden gällande Utbildningsföretag. Avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor gäller för tiden 1 april 2017–31 mars 2020. Exempel på företag som omfattas av avtalet är bland annat Hermods och Eductus.

Det samlade avtalsvärdet för avtalsperioden är 6,5 procent varav 6,1 procent för löneökningar under perioden. Parterna har kommit att införa ett system för flexpension som under perioden ger 0,4 procent i extra avsättning till pensionspremier.

Mer inom ämnet

Uppdaterad