Arbetsgivaralliansen, Högskoleavtalet

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola och utbildning, folkbildning, idrott, vård, bistånd och kultur.

Parter för kollektivavtalet för avtalsområdet Arbetsgivar­alliansen Högskoleavtalet är Arbets­givaralliansen Branschkommitté Utbildning och folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Akademiker­förbunden/ SULF, Ledarna och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd. Idag ingår tolv enskilda högskolor inom avtalsområdet.

Avtalsperiod

2022-07-01 - 2025-06-30

Lön

Löneöversyn ska genomföras årligen och ny lön ska gälla från den 1 januari. Det centrala avtalet är precis som föregående avtal sifferlöst och bygger på lokal lönebildning.

Några av nyheterna i avtalet

  • Avtalet inleds med en portalparagraf med innebörden att högskolorna ska vara konkurrenskraftiga arbetsgivare genom sina villkor, löner, arbetsmiljö med mera.
  • Lokala arbetstidsavtal ska tecknas för alla anställda vid högskolorna.
  • Tillsvidareanställningar ska annonseras ut och sökas i konkurrens. Detsamma gäller tidsbegränsade anställningar längre än tre månader.
  • Ny anställningsform per arbetad timma införs. Anställning får ej överstiga 20 procent av en heltidsanställning. Anställningsformen är avsedd att användas vid till exempel tjänstgöring som tentamensvakt, undervisning i olika övningsämnen eller kortare administrativa insatser.
  • En ledig arbetsdag ges som kompensation när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.
  • Om utbildning är av betydelse för arbetsgivaren eller den anställdes anställningsbarhet kan arbetsgivaren medge att hela eller delar av studierna får ske med lön.
  • Lägsta uppsägningstid blir nu 3 månader för båda parter.
  • I syfte att underlätta för ett längre arbetsliv kan den som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad.

Mer inom ämnet

Uppdaterad