IDEA folkhögskola

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med IDEA för IDEA:s medlemsorganisationer inom Folkhögskolan.

Under våren 2020 kommer avtalsförhandlingarna inom flera avtalsområden att påbörjas, detta är ett av områdena. Innan förhandlingarna mellan parterna startar ska förbundsstyrelsen godkänna yrkanden på avtalsområdet. Om det nya avtalet inte är klart innan det gamla går ut kommer det gamla att prolongeras, förlängs tills det finns ett nytt.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med IDEA beträffande avtalsområdet Folkhögskola och utbildningsföretag. Avtalet omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Det nya avtalet slöts den 30 november. Avtalet ger retroaktiv lönehöjning från den 1 maj 2018.

Avtalsperiod

Avtalet är tvåårigt och löper till och med 2020-04-30.

Nyheter i avtalet

Nyheter i avtalet är en förbättrad föräldraledighetsersättning, en ny konverteringsregel för vikariat och allmän visstidsanställning samt införandet av divisorer för OB-ersättning.

Mer inom ämnet

Uppdaterad