IDEA folkhögskola

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med IDEA för IDEA:s medlemsorganisationer inom Folkhögskolan.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med IDEA beträffande avtalsområdet Folkhögskola och utbildningsföretag. Avtalet omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Det nya avtalet slöts den 30 november. Avtalet ger retroaktiv lönehöjning från den 1 maj 2018.

Avtalsperiod

Avtalet är tvåårigt och löper till och med 2020-04-30.

Nyheter i avtalet

Nyheter i avtalet är en förbättrad föräldraledighetsersättning, en ny konverteringsregel för vikariat och allmän visstidsanställning samt införandet av divisorer för OB-ersättning.

Mer inom ämnet

Uppdaterad