IDEA högskola

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett kollektivavtal med IDEA avseende högskola.

I avtalen återfinns Allmänna villkoren och som bilaga återfinns Löneavtalet.

Avtalsperiod

1 juni 2016-31 maj 2019

Några av nyheterna i avtalet

  • Det nya avtalet medför en årlig lönerevision och bygger på lokal lönebildning.
  • Möjligheten finns nu till en central konsultation om parterna inte kan enas lokalt.
  • En modernisering av avtalsreglerna kring sjukdom har lett till att man tagit bort två stycken och följaktligen omnumrerat de kvarvarande momenten.
  • Beträffande semester har man nu rätt att spara dagar som överstiger 20 semesterdagar. Har man rätt till fler än 25 dagars semester behöver man ingen överenskommelse med sin arbetsgivare för att kunna spara även dessa överskjutande dagar. Maximalt antal sparade semesterdagar är som tidigare 25 dagar.
  • När det gäller ersättning vid föräldraledighet så har dessa ändrats med kortare intjänandetider för rätt till ersättning som följd.
  • Avtalet innehåller inget centralt fastställt löneutrymme. Även här kan centrala parter agera i det fall de lokala parterna inte lyckas lösa frågan.

Mer inom ämnet

Uppdaterad