Lernia AB

Lernia AB bildades genom bolagisering av de statliga AMU-utbildningarna. Staten äger 100 procent av bolaget, som är Sveriges största utbildningsföretag. Lernia är medlem i Almega Utbildningsföretagen och omfattas inte längre av särskilt företagsavtal utan av kollektivavtalet Almega Utbildningsföretagen. Avtalet tecknas av Sveriges Ingenjörer och gäller för anställda inom Lernia AB, Lernia utbildning AB och Sweja kunskapscenter AB.

Nytt avtal på plats

Sveriges Ingenjörer tecknar avtalet som prolongerats med ändringar. Avtalsperioden är 1 november 2020 - 31 mars 2023, 29 månader. Det avsätts ytterligare 0,7 procent till flexpension. I bilaga nedan finns förändringarna i avtalet.

Inom Utbildningsföretagen finns utbildningsverksamheter som inte kräver tillstånd från Skolinspektionen, ofta är det yrkesinriktade utbildningar för vuxna. Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, Utbildningsföretag tecknas av Sveriges Ingenjörer.

Avtalet omfattar ett omställningsavtal, för att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Tack vare omställningsavtalet får anställda stöd och vägledning att hitta nytt arbete. Läs mer på TRR:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Avtalsperiod

2020-11-01 – 2023-03-31. Avtalet löper därefter med sju dagar ömsesidig uppsägningstid.

Sveriges Ingenjörer har tecknat ett avtal om 29 månader med Almega Tjänsteförbunden gällande Utbildningsföretag. Avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor gäller för tiden 1 november 2020 – 31 mars 2023. Exempel på företag som omfattas av avtalet är bland annat Hermods, Lernia och Eductus.

Avtalsvärde – ”pottavtal”

Om lokala parter inte enas om annat avsätts en pott om minst 2,9 procent av lönerna från 1 november 2020, respektive 1,8 procent från 31 mars 2022.

Mer inom ämnet

Uppdaterad