Lernia AB

Lernia AB bildades genom bolagisering av de statliga AMU-utbildningarna. Staten äger 100 procent av bolaget, som är Sveriges största utbildningsföretag.

Under våren 2020 kommer avtalsförhandlingarna inom flera avtalsområden att påbörjas, detta är ett av områdena. Innan förhandlingarna mellan parterna startar ska yrkanden tas fram på avtalsområdet. Här har LR inte partsställning utan Sveriges Ingenjörer förhandlar för våra medlemmar. Om det nya avtalet inte är klart innan det gamla går ut kommer det gamla att prolongeras, förlängs tills det finns ett nytt.

Lernia är medlem i Utbildningsföretagen, men tecknar ett särskilt företagsavtal, med anledning av vissa kvarstående avtals­konstruktioner från den statliga tiden. Avtalet tecknas av Sveriges Ingenjörer och gäller för anställda inom Lernia AB, Lernia utbildning AB och Sweja kunskapscenter AB.

Sveriges Ingenjörer tecknade i juni 2017 ett nytt, treårigt avtal med Almega tjänsteförbunden gällande anställda inom Lernia.

Avtalsperiod

1 april 2017 till 31 mars 2020.

Några av nyheterna i avtalet

 • Löneavtalet innebär en kollektiv löneökning på 2,0 procent för 2017, 1,8 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Revisionsdatum är den 1 april respektive år. De lokala parterna kan komma överens om annat.
 • Parterna har dessutom kommit överens om införande av ett system för flexpension för avtalsområdet . Det innebär avsättningar om 0,2 procent från november 2017, 0,2 procent från september 2018 samt 0,3 procent från september 2020. Det kommer att gälla för tjänstemän som fyllt 25 år men inte 65 år.
 • Beträffande de allmänna villkoren har bland annat följande förändringar införts:
  - Vissa inskränkningar i rätten till sjuklön har tagits bort.
  - Rensning av anställningsformer.
  - Konvertering till tillsvidareanställning efter 36 månader inom en femårsperiod vid vikariat eller allmän visstidsanställning.
  - Regler kring avräkning av för mycket utbetald semesterlön.

Mer inom ämnet

Uppdaterad