Tjänstepensionsavtal Svenska kyrkan

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommit överens om ett nytt tjänstepensions­avtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Avtalet gäller dig som är född 1959 eller senare. Du som är född tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL Svenska kyrkan.

Avtalsperiod

2018-01-01- tillsvidare

Viktigaste nyheterna i det nya pensionsavtalet med Svenska kyrkan

 • Det nya avtalet är i likhet med övriga moderna tjänstepensionsavtal helt premiebestämt.
 • Avtalet innebär att arbetsgivaren betalar in en pensionspremie om 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 41 750 kronor för år 2020) samt 30 procent på lönedelar över 7,5.
 • Premien förvaltas som tidigare av Kyrkans pensionskassa.
 • Det nya avtalets korta övergångsregler innehåller garantinivåer som syftar till att säkerställa att pensionsutfallet från det nya avtalet inte kraftigt avviker från det pensionsutfall som nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle givit. Garantinivån mellan 95-80 procent styrs av din ålder.

 Premienivå

 • På löner upp till 7,5 Ibb (motsvarar månadslön om 41 750 kr för år 2020) avsätter arbetsgivare en pensionspremie om 4,5 procent per år.
 • På lönedelar över 41 750 kr så avsätts 30 procent. Premierna placeras i en traditionell försäkring som förvaltas av Pensionskassan i en traditionell försäkring.

En nyhet i avtalet är att det inte finns någon nedre åldersgräns för intjänande av pension. Du fortsätter även att tjäna in till pension om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder. Pensionspremien motsvarar då 4,5 procent av hela din lön.

Delade tjänster

Nytt är även att arbetstagare som har anställning hos två arbetsgivare inom kyrkan får pensionsintjänade som om att det var en tjänst. Genom att inkomsterna räknas samman kan arbetstagaren nå upp i ett pensionsintjänande på 30 procent.

Löneväxling

Arbetstagare har möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen placeras hos Pensionskassan.

Efterlevandepension

Efterlevandepension till vuxen samt barn är oförändrat.

Särskild avtalspension

Möjlighet till särskild avtalspension är oförändrat

Omfattning

 • Är du född 1958 eller tidigare fortsätter du att omfattas av nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan.
 • Du som är född 1959 eller senare kommer att omfattas av det nya avtalet.
 • Är du född 1959–1978 så omfattas du av en garanti som beräknas vid pensioneringstillfället enligt nedan.
 • 1959–1963 garanteras 95 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
 • 1964–1968 garanteras 90 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
 • 1969–1973 garanteras 85 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
 • 1974–1978 garanteras 80 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.


Mer inom ämnet

Uppdaterad