Vindora Utbildning AB

Vindora Utbildning är sedan hösten 2017 en del av AcadeMedia. Skolorna omfattas av Friskoleavtalet, men med vissa undantag avseende arbetstid.

  • Praktiska Sverige AB erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen och har 33 gymnasieskolor spridda över hela Sverige.
  • Hagströmska Gymnasiet finns i Falun, Uppsala och Linköping.
  • Movant AB erbjuder vuxenutbildning på tio skolor i Sverige.

Avtalsperiod

Gäller från och med 1 mars 2019.

Inrangeringen av Vindoraföretagen ( Praktiska) i Friskoleavtalet är nu klar och avtalet är undertecknat.

Förhandlingarna har skötts av Erik Björkman och Andres Jerez. Bedömning har varit att alternativet att gå in i Friskoleavtalet utan LOK och övergångsbestämmelser skulle blivit sämre för våra medlemmar, då alternativet sannolikt hade blivit semestertjänst för alla.

Från och med 1 mars 2019 gäller Almegas ”Friskoleavtal” i Praktiska Sverige AB, Hagströmska gymnasiet AB och Movant AB. Protokollet hanterar avvikelserna mot Friskoleavtalet på de områden parterna ansåg det nödvändigt att reglera. I övrigt gäller Friskoleavtalet.

Det våra medlemmar (gymnasielärare och lärare på Vux) först och främst kommer att märka är att en lönerevision per den 1 april 2019 ger 4% till samtliga som omfattas. Revisionen enligt Friskoleavtalet per den 1 september 2019 uteblir.

Rättelse direkt
Protokollets punkt 3.2 nämns bilaga 4 och 5. Ska vara bilaga 1 och 2. Dessa bilagor är lokala arbetstidsavtal som respektive koncernförening undertecknat.

Mer inom ämnet

Uppdaterad