Kollektivavtal inom statlig sektor

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund.

Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut. Läs mer om detta på Saco-S webbplats Länk till annan webbplats..

1 december 2020 avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. En sammanfattning av förändringarna i de nya avtalen samt avtal, protokoll med mera finns på Saco-S webbplats: https://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/aktuellt/avtalsforhandlingarna-slutforda/ Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet

Uppdaterad