Kollektivavtal inom statlig sektor

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund.

Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut. Läs mer om detta på Saco-S webbplats Länk till annan webbplats..

I juni2022 träffade Saco-S och övriga fackliga parter inom den statliga sektorn (OFR/S, P, O och Seko) en överenskommelse med Arbetsgivarverket om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet. Överenskommelsen följer i stort sett den som redan är tecknad på det privata området och börjar att gälla den 1 oktober.

Läs mer på Saco-s webbplats Länk till annan webbplats.. Överenskommelsen i sin helhet och med mer utförlig information ligger på Saco-s web under fliken Avtal Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet

Uppdaterad