Din lön som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Din lön ska spegla dina arbetsuppgifter och hur kvalificerad du är för din roll

I Sverige har lärare och studie- och yrkesvägledare ett individuellt och differentierat lönesystem, och där det är arbetsgivaren som bestämmer din lön för ett år i taget. För att den individuella lönesättningen ska fungera, och upplevas som rättvis, krävs en tydlig och återkommande dialog mellan dig och din arbets­givare som sätter din lön.

Individuell och differentierad lön

Genom att ha en individuell och differentierad lönesättning ska du som lärare eller studie- och yrkesvägledare ha möjlighet att påverka din lön och löneutveckling. Målet med individuell och differentierad lönesättning är att alla ska ha rätt lön. Med det menas att din lön sätts mot en bakgrund av olika faktorer, till exempel befattningskrav, kvalifikation, prestation, marknadsinflytande och verksamhetens ekonomiska förutsättningar. I ett individuellt och differentierat lönesystem är det din arbetsgivare, i form av en lönesättande chef, som i slutändan bestämmer din lön för ett år i taget.

Mål — resultat — lön

För att den individuella lönesättningen ska fungera, och upplevas som rättvis, krävs en tydlig och återkommande dialog mellan dig och din arbetsgivare som sätter din lön. Gemensamt ska ni tala om vad du bidrar med till verksamheten. Det ska finnas en koppling mellan mål, resultat och den egna lönen. Den individuella lönen ska spegla ditt bidrag till verksamhetens resultat och den differentierade lönen ska ge möjlighet till lönekarriär.

Lön och lönesättning för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Ladda ner broschyren Du och din lönlänk till annan webbplats, där vi förklarar olika typer av lön, berättar hur du kan påverka din lön och vad facket kan hjälpa dig med. Broschyren ger också råd och stöd inför lönesamtal och löneförhandling vid nytt jobb. Ta del av ytterligare råd inför och under lönesamtalet.


"Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du tillgång till vår lönestatistik, lönekoll och Saco LöneSök - verktyg för att göra jämförelser om ditt löneläge,
till exempel inför ett lönesamtal eller när du söker ett nytt jobb."


Lönekollen

Lönekollen

Med verktyget Lönekollen kan du som medlem jämföra din lön med andra i din kommun eller i hela landet. Lönekollen är ett praktiskt verktyg som du kan ...

LÖNELÄGET FÖR BEFATTNINGAR HOS OLIKA HUVUDMÄN
Saco LöneSök

Saco LöneSök

Löneläget i Saco LöneSök grundar sig på över 300 000 Saco-medlemmar och är Sveriges största databas för akademikerlöner genom ett samarbete mellan Sac...

Lönestatistik
Min löneutveckling

Min löneutveckling

Här hittar du en jämförande graf som visar hur din lön utvecklats över tid i jämförelse med andra i din kommun, eller riket.

Gå till verktyget
Översikt över avtal och löptider

Översikt över avtal och löptider

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal. Vill du läsa om respektive avtal, se menyn till vä...

Läs mer


Frågor om din lön?

Kontakta ditt ombud på din arbetsplats för individuell lönerådgivning.
Kontaktuppgifter till ditt ombud hittar du på Min sida eller Sök ombud
länk till annan webbplats

Lärarlönelyftet

Regeringen fattade år 2016 beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför tre miljarder per år för att höja lärares löner. Medlen fördelas till huvudmännen via ett statsbidrag som är frivilligt för huvudmännen att söka och som administreras och följs upp av Skolverket. Mellan 51 500 och 72 000 personer berörs av satsningen, den genomsnittliga löneökningen bland berörda lärare ska ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor. Maximalt 10 procent av medlen får avsättas för löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan och till fritidspedagoger som undervisar i fritidshemmet. Läs mer om Lärarlönelyftet.