Att tänka på inför och under lönesamtalet

Lönesamtalet är det tillfälle då du tydliggör ditt bidrag till verksamheten

Lönesamtalet ska äga rum årligen och genomföras i samband med lönerevisionen. Det ni pratat om ska ingå i chefens beslutsunderlag vid lönesättningen. Därför är det viktigt att det är din lönesättande chef som genomför samtalet med dig.

I lönesamtalet ska du och din arbetsgivare gå igenom de faktorer som påverkar din lön och lyfta fram det som har förändrats sedan den förra löneöversynen. Under samtalet kommer du och din arbetsgivare överens om dina prestationer, och hur mycket de är värda. Om du presterar bättre, har fått förändrat arbetsinnehåll eller förbättrade personliga kvalifikationer, så ska det synas i ditt lönekuvert.

Vad ska jag begära i lön?

Vid lönesamtal bör du vara beredd på en viss förhandling och det är klokt att i förväg ha bestämt var den nedre gränsen går för vad du vill acceptera. Var inte rädd för att ”ta i” – det värsta som händer är att arbetsgivaren vill ”pruta”.

En lärare i Sverige tjänar mellan 27 000 och 41 000 kronor per månad. Du kan ta del av lönestatistik via Saco LöneSök. Denna statistik har dock viss eftersläpning och behöver räknas upp med 3-4%.

Lönenivåerna kan variera mellan olika delar av landet och mellan olika lärare på olika stadier, men det som är mest utslagsgivande för vilken lön en arbetsgivare är villig att betala är i dagsläget lärarens behörighet. Det är i regel lättare att få gehör för en högre lön om man är lärare i ma/no, moderna språk eller inom vissa yrkesämnen.

Inför lönesamtalet

Det är viktigt att ditt lönesamtal bokas in i god tid och att du och din lönesättande chef avsätter tillräcklig med tid för att ni ska kunna prata igenom era respektive tankar ordentligt. Det är också viktigt att du förbereder dig inför samtalet. Utgå från de framtagna lönekriterier som gäller på din arbetsplats.

Skriv ner vad du gjort under året. Vad har du gjort bra? Var uppriktig och var beredd på att motivera dina ståndpunkter och varför du eventuellt inte kunnat göra saker. Har dina arbetsuppgifter förändrats på något sätt? Har du fått fler eller mer avancerade uppgifter? Hur har du kommit in i och hanterat dessa uppgifter? Gå tillbaka till ditt utvecklingssamtal och se vad ni kom överens om där. Har du gjort det ni var överens om? Har du eventuellt gjort mer än ni var överens om?

Exempel på hur du kan göra:

 • Bedöm ditt arbetsinnehåll.
 • Bedöm din prestation.
 • Bedöm dina personliga kvalifikationer. Är de oförändrade eller utökade/förbättrade jämfört med vid förra löneöversynen?

Till stöd vid bedömningen kan du använda dig av följande frågeställningar:

 • Vilka är skolans verksamhetsmål och hur bidrar du till att dessa uppfylls?
 • Har du fått andra eller mer kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Har du fått ett ökat ansvar?
 • Har du blivit kunnigare inom ditt specialområde och dina ämnen?
 • Har dina personliga egenskaper utvecklats?
 • Har du bidragit till en bättre verksamhet?

Ta reda på hur ert löneavtal ser ut och vilka lönekriterier ni har på din arbetsplats. Utgå från dessa när du lägger upp din argumentation. Fundera igenom ditt löneanspråk. Prata med det lokala facket och ta reda på hur de och din arbetsgivare ser på löneutvecklingen på din arbetsplats. Finns det ett framförhandlat löneutrymme?

Utgå från din erfarenhet och kompetens och jämför din lön genom att prata med dina kollegor, det lokala facket och ta del av Lärarnas Riksförbunds lönestatistik och Saco LöneSök. Ligger du lågt i förhållande till jämförbara grupper? Förbered dig på att diskutera detta med din lönesättande chef. Fundera på om du eventuellt ska komma med ett yrkande på längre sikt. Till exempel: ”Om tre år anser jag att jag bör ligga på xx kr”.

Kontakta ditt ombud på din arbetsplats för individuell lönerådgivning. Kontaktuppgifter till ditt ombud hittar du på Min sida. Eller kontakta medlemsjouren.

Fler tips på hur du steg för steg ska förbereda dig inför ett lönesamtal.

Ta del av våra frågor och svar inför lönesamtalet.


Att genomföra lönesamtalet

Kom förberedd till ditt lönesamtal och var beredd på att förklara och motivera dina argument. Ställ även krav att din lönesättande chef gör detsamma.

Under lönesamtalet går ni igenom hur du har presterat utifrån de kriterier ni har för lönesättning på arbetsplatsen. Försök argumentera lugnt och förhåll dig prestigelöst till samtalet. Visa att du menar vad du säger men var även noga med att lyssna på din chef. Om du inte håller med din chef förklara varför.

Ett sätt att skapa en känsla av att du lyssnar och bryr dig om din chefs argument är att först ge en bekräftelse på något din chef har sagt innan du vänder och förklarar hur du tänker annorlunda. Till exempel ”du har en poäng i det du säger, samtidigt … ”.

Återkoppla till utvecklingssamtalet

Återkoppla gärna till det utvecklingssamtal ni har haft för att kunna bedöma hur det blev. Beskriv vilka krav dina nuvarande arbetsuppgifter ställer på dig och hur väl du anser att du har uppfyllt kraven. Tala även om vad i din kompetens du skulle vilja förbättra.

Försök sätta dig in i din lönesättande chefs bedömning. Dina argument bör ligga i linje med chefens krav och behov. Försök säkerställa att du och din chef "talar samma språk", och stäm av att ni är överens om hur din framtid ska se ut. Om ni inte är överens om något, be din chef att förklara hur denne ser på frågan och notera argumenten.

Skulle det vara så att ni kommer överens om att du ska få något utanför lönerevisionen eller att du ska prioriteras nästa revision bör du ha detta skriftligt.

Välj ut tre huvudargument för löneförhöjning som du använder under ditt samtal. Argumenten bör vara så konkreta som möjligt. Använd inte argumentet att du är bra på ditt jobb utan att precisera varför. Avsluta med en summering där du lyfter fram dina tre huvudsakliga argument igen.

Lön på längre sikt

Försök att inte upprepa dina huvudsakliga argument om och om igen under lönesamtalet. Ett argument riskerar att förlora i värde om det upprepas alltför många gånger.

Även om du inte når den löneutveckling du önskat kan du och din lönesättande chef vara eniga i många andra saker. Ibland kan man till och med vara överens om att löneläget är något lågt. I dessa fall kan du försöka prata om lön på längre sikt. Ta till exempel ett treårs perspektiv och försök hitta en gemensam målbild. Fråga även vad du behöver göra för att nå en viss löneutveckling.

Skulle du inte få någon löneökning alls eller få en väldigt låg löneökning kan du ta hjälp av Lärarnas Riksförbund med att upprätta en handlingsplan för din framtida löneutveckling. Handlingsplanen ställer krav på både dig och din arbetsgivare.

Fyra saker du inte bör göra i ett lönesamtal

 1. Ställ inte ultimatum om att säga upp dig om du inte verkligen menar det.
 2. Peka inte ut andra personer i syfte att få dig att framstå som bättre än någon annan.
 3. Använd inte känslor som argument. Känsloargument kan fungera om de bygger vidare på redan sakliga argument men var försiktig med att använda känslor som dina huvudsakliga argument.
 4. Avbryt inte den du pratar med. Låt den du talar med prata till punkt och kom sedan med dina argument eller invändningar.

Mer inom ämnet


Uppdaterad