Saco LöneSök

Sveriges största databas för akademikerlöner

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till Saco LöneSök, ett verktyg för att göra jämförelser om ditt löneläge.

SACO LÖNESÖK

Sveriges största databas för akademikerlöner

Löneläget i Saco LöneSök grundar sig på över 300 000 Saco-medlemmar och är Sveriges största databas för akademikerlöner genom ett samarbete mellan de olika Saco-förbunden.

Hitta ännu mer statistik i Saco LöneSök

Du kan filtrera statistiken i Saco LöneSök på många sätt exempelvis:

  • Lönestatistik för Lärarnas Riksförbunds medlemmar som är anställda av kommuner.
  • Lönestatistik för medlemmar i båda lärarfacken.
  • Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare.

Löneläget anger vad andra har, inte vilken lön du bör ha

Löner är inte alltid jämförbara beroende på vilka andra förmåner som ingår i anställningen. Och kom ihåg att lönestatistik alltid släpar efter. Statistiken speglar löneläget vid en given tidpunkt, för det urval av medlemmar som du väljer:

  • 1 november i kommuner och landsting
  • 1 september för övriga

Mer inom ämnet


Uppdaterad