Lönestatistik

Kolla om du har rätt lön med hjälp av vår statistik

Lönestatistik ger dig en uppfattning om hur du själv ligger till löne­mässigt. Men använd statistiken smart, och kom ihåg att lönestatistik alltid släpar efter.

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till olika verktyg för lönestatistik för att göra jämförelser om ditt löneläge, till exempel inför ett lönesamtal eller när du söker ett nytt jobb.

Här är några verktyg:


Saco Lönesök
bild på graf

Saco Lönesök

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till Saco Lönesök, ett verktyg för att göra jämförelser om ditt löneläge.

Databas med akademikerlöner
Lönekollen
bild på glasögon ovanpå dokument

Lönekollen

Lönestatistik i verktyget Lönekollen kan du ha nytta av inför exempelvis lönesamtalet, eller då du söker jobb hos en annan huvudman eller i annan komm...

Jämför din lön med andra
Min löneutveckling
bild på lönegraf

Min löneutveckling

Här hittar du en jämförande graf som visar hur din lön utvecklats över tid i jämförelse med andra medlemmar i din befattning, åldersgrupp, kommun och ...

Hur ser din egen löneutveckling ut?

När du läser statistiken ska du ha i åtanke att den speglar läget vid den tidpunkt då underlaget samlades in. De absolut senaste siffrorna för löneläget i din kommun kan du få av ditt ombud.


Lönestatistik 2021 — svaren från senaste löneenkäten

Stödmaterial för ombud

Du behöver logga in för att se materialet

Frågor & svar

I normalfallet ska det löna sig att byta jobb! Det innebär att om du redan har en anställning och du upplever att ditt löneläge är någorlunda rätt, så utgår du från den lön du har och lägger på en tusenlapp eller två i ditt löneanspråk.

För att få en uppfattning om vad som är en genomsnittlig lön hos den arbetsgivare du söker arbete hos kan du kontakta Lärarnas Riksförbund lokalt, antingen ombud på arbetsplatsen eller i föreningen.

Du kan även använda dig av Saco LöneSök, Lönekollen eller av den individuella lönestatistiken som visar din egen löneutveckling jämfört med andra.

Läs mer om vilken lön du ska begära när du byter jobb