Focused young male employee work on laptop in office manage company financial paperwork or documents. Serious businessman use computer read consider post correspondence or contract at workplace.

Årets viktigaste enkät — löneenkäten

Ditt svar behövs för att bevara en statistik i världsklass!

Ägna ett par minuter åt att fylla i löneenkäten så gör du en stor insats för dig själv och dina lärar- och SYV-kollegor inför nästa löneförhandling.

Anmälan till löneenkäten är frivillig och alla uppgifter du lämnar till oss behandlas med sekretess och lämnas inte vidare till någon annan. Alla medlemsuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Det är denna statistik som ligger till grund för uppgifterna i Saco LöneSök. Under våren 2023 publicerar vi resultatet, det vill säga statistik över löneläget för din profession, här på webb­platsens sida för lönestatistik.

Vi vill att du deltar!

Löneenkäten skickas till alla yrkesverksamma medlemmar via mejl. Om du inte mottagit enkäten kan du anmäla detta här. Klicka på knappen här nedan och ange ditt personnummer och din e-postadress så kan vi skicka en löneenkät till dig där du får svara på frågor om lön, anställning och annat. Notera att det krävs några dagars handläggning innan enkäten kommer till din anmälda e-postadress!

Gå till enkäten

Du måste logga in för att kunna svara på enkäten. Uppdaterad