Saco Lönesök

Sveriges största databas för akademikerlöner

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund har tillgång till Saco Lönesök, ett verktyg för att göra jämförelser om ditt löneläge.

I Saco Lönesök kan du som är medlem i ett Sacoförbund orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt yrke och/eller för andra yrkesgrupper.

Du kan också bryta ner statistiken på olika åldersgrupper, examensår, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras i form av tabeller och diagram.

Gå till Saco Lönesök

Saco Lönesök för dig som är ombud

SACO LÖNESÖK

Sveriges största databas för akademikerlöner

Löneläget i Saco Lönesök grundar sig på över 300 000 Saco-medlemmar och är Sveriges största databas för akademikerlöner genom ett samarbete mellan de olika Saco-förbunden.

Hitta ännu mer statistik i Saco Lönesök

Du kan filtrera statistiken i Saco Lönesök på många sätt exempelvis:

  • Lönestatistik för Lärarnas Riksförbunds medlemmar som är anställda av kommuner.
  • Löneuppgifterna kommer från Lärarnas Riksförbunds löneenkäter och från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare.

Löneläget anger vad andra har, inte vilken lön du bör ha

Löner är inte alltid jämförbara beroende på vilka andra förmåner som ingår i anställningen. Och kom ihåg att lönestatistik alltid släpar efter. Statistiken speglar löneläget vid en given tidpunkt, för det urval av medlemmar som du väljer:

  • 1 november i kommuner och landsting
  • 1 september för övriga

Fler löneverktyg

Lönekollen
bild på glasögon ovanpå dokument

Lönekollen

Lönestatistik i verktyget Lönekollen kan du ha nytta av inför exempelvis lönesamtalet, eller då du söker jobb hos en annan huvudman eller i annan komm...

Jämför din lön med andra
Min löneutveckling
bild på lönegraf

Min löneutveckling

Här hittar du en jämförande graf som visar hur din lön utvecklats över tid i jämförelse med andra medlemmar i din befattning, åldersgrupp, kommun och ...

Hur ser din egen löneutveckling ut?

Mer inom ämnet


Uppdaterad