A-kassa och inkomstförsäkring

Dubbel trygghet om du blir arbetslös

Blir du arbetslös är det viktigt att du både är medlem i a-kassan och facket. A-kassan ger en grundtrygghet, men ersättningen täcker bara en del av din lön. Är du också medlem i Lärarnas Riksförbund så har du dessutom en inkomst­försäkring som ger dig upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst.

Anställningsformen har särskild betydelse för a-kassan om du är lärare. Som lärare kan du ha ferielön och semester­lön eller jobba med klocktimmar och lektionstimmar. Den som arbetat in ferielön kan till exempel inte få arbetslöshetsersättning för den del av sommar­lovet som man har rätt till ferielön. Mer information finns på Akademikernas a-kassas webbplats.länk till annan webbplats

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa har drygt 600 000 medlemmar och är landets största a-kassa, med en låg avgift.länk till annan webbplats Har du ett a-kassemedlemskap i grunden, ingår dessutom en förmånlig inkomstförsäkring i ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Inkomstförsäkringen

A-kassan täcker tyvärr bara en mindre del av inkomstbortfallet om du blir arbetslös. Därför ingår en inkomstförsäkring i Lärarnas Riksförbunds medlemsavgift. Du ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen när du blir medlem. Men då inkomstförsäkringen är ett komple­ment till den ersättning du får från a-kassan, måste du vara medlem i a-kassan för att ta del av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen innebär att du som uppfyller a-kassans krav kan få upp till 80 procent av din ordinarie lön upp till 60 000 kronor vid arbetslöshet upp till 200 dagar.

Inkomstförsäkringen hanteras av Lärarförsäkringar,länk till annan webbplats vars verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse.

Har du tecknat andra inkomstförsäkringar?

Har du själv tecknat en separat inkomstförsäkring hos något annat försäkringsbolag bör du se över försäkringens villkor och giltighet. Kanske betalar du för en försäkring som inte ger dig mer ersättning än den inkomstförsäkring du redan har genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Att byta a-kassa är enkelt — vi hjälper dig!

Du förlorar inga förmåner från tidigare medlemsperiod, utan allt övergår till den nya a-kassan. Du som byter a-kassa behöver inte uppfylla medlemsvillkoret eller arbetsvillkoret på nytt. Du ansöker om nytt medlemskap i Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om utträde ur din gamla a-kassa. Kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet så hjälper vi dig med både utträde och nytt medlemskap.

Byte av a-kassa sker vid månadsskifte

Ansöker du om utträde ur en annan a-kassa så får du utträde i slutet av månaden. Inträde i Akademikernas a-kassa kan du då få tidigast vid nästkommande månads­skifte. Därför är det lämpligt att ansöka om utträde och inträde ungefär samtidigt. Kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet så hjälper vi dig.

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.selänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Frågor & svar

Kontakta vår medlemsenhet så kan de skicka en ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa och en fullmakt till dig. Dessa handlingar ska fyllas i och skickas till medlemsenheten för handläggning.

Akademikernas a-kassa ser då till att du byter a-kassa utan avbrott, och du kan då tillgodoräkna dig medlemstiden i annan a-kassa. Du behöver inte uppfylla något nytt medlemsvillkor igen.

Du kan ansöka om att gå med i Akademikernas a-kassa genom Lärarnas Riksförbund. Det kan du ansöka om när du ansöker om att bli medlem i LR. Ansökan om medlemskap kan du också få från vår medlemsenhet.

Om du redan är medlem i Lärarnas Riksförbund men inte i a-kassan så kan du ansöka om medlemskap via LR härlänk till annan webbplats.

Du kan också ansöka om att bli medlem i Akademikernas a-kassa utan att vara medlem i Lärarnas Riksförbund. Här hittar du ansökan.länk till annan webbplats

Du måste ha varit medlem i minst 12 månader i a-kassan precis före arbetslösheten.

Arbetsvillkoret i A-kassan innebär att måste ha arbetat minst 80 timmar varje månad, under en sexmånadersperiod, under den tid du varit medlem. Allt arbete kan räknas in i arbetsvillkoret.

Visst kan du vara med! Du kan som huvudregel inte få a-kassa när du studerar, men för att kunna få inkomstrelaterad ersättning när du har avslutat studierna måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha betalat avgift till a-kassan i minst 12 månader – och det kan du göra under studietiden. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i 6 månader eller mer under det senaste året. Om du är 25 år eller äldre när du avslutar studierna får studietiden ”hoppas över” så att du kan lägga ihop olika arbetsperioder – till exempel om du sommarjobbat. Det gäller också om du arbetat heltid i minst fem månader före studierna. Sjukdom och föräldraledighet på heltid är andra exempel på tid som får hoppas över.

Huvudregeln är att du som studerar inte kan få a-kassa under studietiden, men man kan göra undantag för vissa deltidsstudier. Det är viktigt att du i god tid innan du påbörjar studierna ansöker om att få dem godkända hos Akademikernas a-kassalänk till annan webbplats.

Mer inom ämnet