A-kassa och inkomstförsäkring

Dubbel trygghet om du blir arbetslös

Blir du arbetslös är det viktigt att du både är medlem i a-kassan och facket. A‑kassan ger en grundtrygghet, men ersättningen täcker bara en del av din lön. Är du också medlem i Lärarnas Riksförbund så har du dessutom en inkomst­försäkring som ger dig upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst.

Akademikernas a-kassa

Med sina 750 000 medlemmar är Akademikernas a-kassa landets största a-kassa, med en låg avgift. Länk till annan webbplats. Har du ett a-kassemedlemskap i grunden ingår dessutom en förmånlig inkomst­försäkring i ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Tidigare hade lärare med ferievillkor eller med uppehåll inte samma rätt till a-kassa under sommaren som anställda med semestervillkor. Men från och med 1 juni 2020 så gäller samma regler oavsett vilka villkor du är anställd under.

På grund av coronapandemin så gäller dessutom just nu ett antal mer generösa tillfälliga regler för a-kassan. Länk till annan webbplats.

Inkomstförsäkringen

A-kassan täcker tyvärr bara en mindre del av inkomstbortfallet om du blir arbetslös. Därför ingår en inkomstförsäkring i Lärarnas Riksförbunds medlemsavgift. Du ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen när du blir medlem. Men då inkomstförsäkringen är ett komple­ment till den ersättning du får från a-kassan, måste du vara medlem i a-kassan för att ta del av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen innebär att du som uppfyller a-kassans krav kan få upp till 80 procent av din ordinarie lön upp till 60 000 kronor vid arbetslöshet upp till 200 dagar.

Inkomstförsäkringen hanteras av Lärarförsäkringar, Länk till annan webbplats. vars verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse.

Har du tecknat andra inkomstförsäkringar?

Har du själv tecknat en separat inkomstförsäkring hos något annat försäkringsbolag bör du se över försäkringens villkor och giltighet. Kanske betalar du för en försäkring som inte ger dig mer ersättning än den inkomstförsäkring du redan har genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Att byta a-kassa är enkelt — vi hjälper dig!

Du förlorar inga förmåner från tidigare medlemsperiod, utan allt övergår till den nya a-kassan. Du som byter a-kassa behöver inte uppfylla medlemsvillkoret eller arbetsvillkoret på nytt. Du ansöker om nytt medlemskap i Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om utträde ur din gamla a-kassa. Kontakta Akademikernas a-kassa så hjälper de dig med både utträde och nytt medlem­skap. Länk till annan webbplats.

Byte av a-kassa sker vid månadsskifte

Ansöker du om utträde ur en annan a-kassa så får du utträde i slutet av månaden. Inträde i Akademikernas a-kassa kan du då få tidigast vid nästkommande månads­skifte. Därför är det lämp­ligt att ansöka om utträde och inträde ungefär sam­tidigt. Kontakta Akade­mi­ker­nas a-kassa så hjälper de dig. Länk till annan webbplats.

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Frågor & svar

1. Anmäl dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.
2. Om du är med i Akademikernas a-kassa får du handlingar av dem. Fyll i dessa om du ska söka ersättning från Akademikernas a-kassa.

Ansök om medlemskap i Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats.. Gå till medlems­ansökan och fyll i den. Under punkt 4, Betalsätt, bör du kryssa i att du vill betala a-kasseavgiften ”Tillsammans med förbundsavgiften”.

Akademikernas a-kassa hjälper dig att avsluta ditt gamla medlemskap och ser till att du byter a-kassa utan avbrott. Du kan då tillgodo­räkna dig medlemstiden i annan a-kassa. Du behöver inte uppfylla något nytt medlems­villkor igen.

Ansök om medlemskap i Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats.. Gå till medlems­ansökan och fyll i den. Du bör ange att du vill betala a-kasseavgiften ”Tillsammans med förbundsavgiften”.

Om du redan är medlem i en annan a-kassa så får du hjälp av Akademikernas a-kassa. De hjälper dig att avsluta ditt gamla medlemskap och ser till att du byter a-kassa utan avbrott. Du kan då tillgodo­räkna dig medlemstiden i annan a-kassa. Du behöver inte uppfylla något nytt medlems­villkor igen.

Du kan också ansöka om att bli medlem i Akademikernas a-kassa utan att vara medlem i Lärarnas Riksförbund. Här hittar du ansökan. Länk till annan webbplats.

Normalt måste du ha varit medlem i minst 12 månader i a-kassan precis före arbetslösheten. Under coronapandemin har det dock varit tillfälliga, mer generösa undantagsregler. Läs mer om dem hos Akademikernas a-kassa. Länk till annan webbplats.

Arbetsvillkoret i a-kassan innebär att du måste ha arbetat minst 60 timmar varje månad under en sexmånadersperiod, Länk till annan webbplats. under den tid du varit medlem. Allt arbete kan räknas in i arbetsvillkoret.

Visst kan du vara med! Du kan som huvudregel inte få a-kassa när du studerar, men för att kunna få inkomstrelaterad ersättning när du har avslutat studierna måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha betalat avgift till a-kassan i minst 12 månader – och det kan du göra under studietiden. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 60 timmar i månaden i 6 månader eller mer under det senaste året. Länk till annan webbplats. Om du är 25 år eller äldre när du avslutar studierna får studietiden ”hoppas över” så att du kan lägga ihop olika arbetsperioder – till exempel om du sommarjobbat. Det gäller också om du arbetat heltid i minst fem månader före studierna. Sjukdom och föräldra­ledighet på heltid är andra exempel på tid som får hoppas över.

Huvudregeln är att du som studerar inte kan få a-kassa under studietiden, men man kan göra undantag för vissa deltidsstudier. Det är viktigt att du i god tid innan du påbörjar studierna ansöker om att få dem godkända hos Akademikernas a-kassa Länk till annan webbplats..

Mer inom ämnet