A-kassa och inkomstförsäkring

Dubbel trygghet om du blir arbetslös

Blir du arbetslös är det viktigt att du både är medlem i a-kassan och facket. A‑kassan ger en grundtrygghet, men ersättningen täcker bara en del av din lön. Är du också medlem i Lärarnas Riksförbund så har du dessutom en inkomst­försäkring som ger dig upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst.

Akademikernas a-kassa

Med sina 750 000 medlemmar är Akademikernas a-kassa landets största a-kassa, med en låg avgift.länk till annan webbplats Har du ett a-kassemedlemskap i grunden ingår dessutom en förmånlig inkomst­försäkring i ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Tidigare hade lärare med ferievillkor eller med uppehåll inte samma rätt till a-kassa under sommaren som anställda med semestervillkor. Men från och med 1 juni 2020 så gäller samma regler oavsett vilka villkor du är anställd under.

På grund av coronapandemin så gäller dessutom just nu ett antal mer generösa tillfälliga regler för a-kassan.länk till annan webbplats

Inkomstförsäkringen

A-kassan täcker tyvärr bara en mindre del av inkomstbortfallet om du blir arbetslös. Därför ingår en inkomstförsäkring i Lärarnas Riksförbunds medlemsavgift. Du ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen när du blir medlem. Men då inkomstförsäkringen är ett komple­ment till den ersättning du får från a-kassan, måste du vara medlem i a-kassan för att ta del av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen innebär att du som uppfyller a-kassans krav kan få upp till 80 procent av din ordinarie lön upp till 60 000 kronor vid arbetslöshet upp till 200 dagar.

Inkomstförsäkringen hanteras av Lärarförsäkringar,länk till annan webbplats vars verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse.

Har du tecknat andra inkomstförsäkringar?

Har du själv tecknat en separat inkomstförsäkring hos något annat försäkringsbolag bör du se över försäkringens villkor och giltighet. Kanske betalar du för en försäkring som inte ger dig mer ersättning än den inkomstförsäkring du redan har genom ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund.

Att byta a-kassa är enkelt — vi hjälper dig!

Du förlorar inga förmåner från tidigare medlemsperiod, utan allt övergår till den nya a-kassan. Du som byter a-kassa behöver inte uppfylla medlemsvillkoret eller arbetsvillkoret på nytt. Du ansöker om nytt medlemskap i Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om utträde ur din gamla a-kassa. Kontakta Akademikernas a-kassa så hjälper de dig med både utträde och nytt medlem­skap.länk till annan webbplats

Byte av a-kassa sker vid månadsskifte

Ansöker du om utträde ur en annan a-kassa så får du utträde i slutet av månaden. Inträde i Akademikernas a-kassa kan du då få tidigast vid nästkommande månads­skifte. Därför är det lämp­ligt att ansöka om utträde och inträde ungefär sam­tidigt. Kontakta Akade­mi­ker­nas a-kassa så hjälper de dig.länk till annan webbplats

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.selänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.