A-kassa under sommaren även för lärare med ferie eller uppehåll

Nya regler ger fler lärare möjlighet till ersättning

Nu har fler lärare möjlighet att få ersättning från a-kassan. Sedan juni 2020 kan även lärare anställda med ferier och uppehåll få ersättning under sommaren.

Tidigare kunde bara lärare anställda med semester få a-kasse­ersätt­ning under sommaren. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ändrar nu i sina föreskrifter efter en utredning där Lärarnas Riksförbund argumenterat för att den branschspecifika ändringen behövts.

Young woman sitting in front of a computer with her hand on the mouse

Anställd med ferievillkor, med semester eller med uppehåll

  • De allra flesta lärare är anställda med ferievillkor. Det innebär att man under perioden augusti till juni tjänar in den lön man får under sommarferien, det vill säga under de sju till åtta veckor då eleverna har sommarlov.
  • En grupp lärare – främst inom vuxenutbildningen – är dock anställda med semester. Det innebär att man tjänar in semesterlön i relation till hur man är anställd och arbetar under intjänandeåret och får ett antal betalda semesterdagar.
  • Ytterligare en liten grupp lärare är anställda med uppehåll. Det betyder att man har en lön som reduceras med en så kallad uppehållsfaktor och har betald ledighet under uppehållet under sommaren.

Nu tas a-kassebegränsningarna bort

Fram till maj 2020 hade lärare som tjänar in ferielön och de som är anställda med uppe­hållslön en begränsad rätt till ersättning från a-kassan under hela eller delar av sommaren. Lärarnas Riksförbund har arbetat för att dessa begränsningar ska tas bort och att samma regelverk ska gälla för alla.

Resultatet är att IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) ändrat de föreskrifter som reglerar dessa begränsningar. Det innebär att lärare som får ferielön eller uppehållslön under sommaren numera kan få ersättning på samma villkor som lärare med semesterlön.

Du som har ferielön eller uppehållslön får alltså samma rätt till ersättning under sommaren som andra arbetssökande. Står du utan anställning i juni och uppfyller villkoren för ersättning kan du nu få pengar från a-kassan på samma sätt som en person med semesterlön.

Andra, tillfälliga regler under coronapandemin

De nya reglerna ovan är permanenta och gäller tills vidare. Men under coronapandemin så gäller även ett antal mer generösa tillfälliga regler för a-kassan, som höjd ersättning, slopad karens och förkortat medlemsvillkor. Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet


Uppdaterad