Ditt försäkringsskydd

Ditt skydd i lag, kollektivavtal och egna försäkringar

Du och alla andra har rätt till ett grund­läggande försäkringsskydd enligt lag. Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram kollektiv­avtal som ger dig ett starkare ­skydd. Det kan ge extra pengar vid exempelvis sjukdom. Du kan också teckna egna, frivilliga försäkringar.

Bruten arm i mitella

Försäkringspyramiden

Försäkringsskyddet kan beskrivas som en pyramid som liknar pensionspyramiden. Längst ner finns de försäkringar som regleras i lag. I toppen finns de frivilliga försäkringar som du själv tecknar.

Försäkringspyramiden: I topp enskilda privata försäkringar, därunder Medlemsförsäkringar via ditt fackliga medlemskap, näst längst ned Kollektivavtalade försäkringar, i botten Lagstadgade försäkringar via staten.

Delarna i ditt försäkringsskydd

”Facket och arbetsgivaren förhandlar fram kollektivavtalet, som gäller alla på arbetsplatsen. Man kan säga att vi löntagare själva har finansierat detta försäkringsskydd: Vi har avstått från högre lön för att i stället få en starkare försäkring.”

Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet

Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet

Om du arbetar på en skola med kollektivavtal så har du en rad extra försäkringar som Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram. Försäkringarna ger en t...

Mer om försäkringarna i ditt kollektivavtal
Vad är ett kollektivavtal?

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Oftast finns ett centralt avtal, som sedan anpassats på lokal nivå....

Läs mer om kollektivavtal och den svenska modellen
Lärarförsäkringar ger stöd kring sparande och pension

Lärarförsäkringar ger stöd kring sparande och pension

Behöver du svar kring försäkringar, om pension och om pensionssparande? Som lärare eller studie- och yrkesvägledare har du tillgång till ett helt före...

Mer om Lärarförsäkringars erbjudanden och tjänster
A-kassa och inkomstförsäkring

A-kassa och inkomstförsäkring

Blir du arbetslös är det viktigt att du både är medlem i a-kassan och facket. A-kassan ger en grundtrygghet, men ersättningen täcker bara en del av di...

Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.selänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärar­försäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Frågor & svar

På svensk arbetsmarknad är endast en liten del av villkoren för dig som anställd reglerad i lag. Rätten till max 40-timmars arbetsvecka, minst 25 dagars semester, rätt till sjuklön samt rätt till rast och paus är exempel på villkor som är lagreglerade.

I övrigt tillkommer merparten av de villkor och förmåner som finns på arbetsmarknaden via kollektivavtal. Årlig lönerevision, semester utöver 25 dagar, lärares ferietjänster, avtalspension, försäkringar vid sjukdom och arbetsskada, ersättning vid arbete på övertid eller obekväm arbetstid är bara några exempel på detta.

De förmåner som finns i kollektivavtalen har givetvis ett ekonomiskt värde. Detta kan grovt uppskattas till omkring en fjärdedel av din lönesumma. 

Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder...

Tjänstepension är ett separat avtal, men ligger inbakat i kollektivavtalet.

Det som inte ingår i ett kollektivavtal kan vara vissa typer av förmåner som exempelvis förmånsbil och friskvårdsbidrag, som ligger utanför avtalet. Ett kollektivavtal går heller inte in i detalj och reglerar hur ett arbete ska utföras.

Inkomstförsäkringen, som ingår i ditt medlemskap i Lärarnas Riksförbund, innebär att den som uppfyller a-kassans krav får upp till 80 procent av hela sin lön upp till 60 000 kronor i 200 dagar. Detta ska jämföras med enbart a-kassa som ersätter 80 procent av maximalt 25 025 kronor. Detta innebär att du från a-kassan som mest kan få cirka 14 500 kr/mån vare sig du tjänar 25 025 kr per månad eller 60 000 kr per månad.

Ersättning betalas ut när ersättning från a-kassa betalas ut.

Då inkomstförsäkringen är ett komplement till den ersättning du får från a-kassan, måste du vara medlem i a-kassan för att ta del av inkomstförsäkringen.

Ersättning från inkomstförsäkringen kan du söka om du är ofrivilligt arbetslös, men först måste du ha beviljats ersättning från a-kassa

När du beviljats ersättning från a-kassan kan du kontakta Lärarförsäkringar för att få en ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen.

Besök www.lararforsakringar.selänk till annan webbplats eller ring 0771-21 09 09.

Mer inom ämnet