Ditt försäkringsskydd

Ditt skydd i lag, kollektivavtal och egna försäkringar

Du och alla andra har rätt till ett grund­läggande försäkringsskydd enligt lag. Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram kollektiv­avtal som ger dig ett starkare ­skydd. Det kan ge extra pengar vid exempelvis sjukdom. Du kan också teckna egna, frivilliga försäkringar.

Bruten arm i mitella

Försäkringspyramiden

Försäkringsskyddet kan beskrivas som en pyramid som liknar pensionspyramiden. Längst ner finns de försäkringar som regleras i lag. I toppen finns de frivilliga försäkringar som du själv tecknar.

Försäkringspyramiden: I topp enskilda privata försäkringar, därunder Medlemsförsäkringar via ditt fackliga medlemskap, näst längst ned Kollektivavtalade försäkringar, i botten Lagstadgade försäkringar via staten.

Delarna i ditt försäkringsskydd

”Facket och arbetsgivaren förhandlar fram kollektivavtalet, som gäller alla på arbetsplatsen. Man kan säga att vi löntagare själva har finansierat detta försäkringsskydd: Vi har avstått från högre lön för att i stället få en starkare försäkring.”

CORONAVIRUSET & COVID-19

Karensavdraget slopades tillfälligt under pandemin

Karensavdraget togs tillfälligt bort med anledning av coronaviruset så att människor vid sjuk­dom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjdes ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning. Beslutet gällde fram till 30 september 2021.

Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet

Kollektivavtalets försäkringar ger extra trygghet

Om du arbetar på en skola med kollektivavtal så har du en rad extra försäkringar som Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram. Försäkringarna ger en t...

Mer om försäkringarna i ditt kollektivavtal
Vad är ett kollektivavtal?

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Oftast finns ett centralt avtal, som sedan anpassats på lokal nivå....

Läs mer om kollektivavtal och den svenska modellen
Lärarförsäkringar ger stöd kring sparande och pension

Lärarförsäkringar ger stöd kring sparande och pension

Behöver du svar kring försäkringar, om pension och om pensionssparande? Som lärare eller studie- och yrkesvägledare har du tillgång till ett helt före...

Mer om Lärarförsäkringars erbjudanden och tjänster
A-kassa och inkomstförsäkring

A-kassa och inkomstförsäkring

Blir du arbetslös är det viktigt att du både är medlem i a-kassan och facket. A‑kassan ger en grundtrygghet, men ersättningen täcker bara en del av di...

Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärar­försäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd och att guida dig till de ersättningar du har rätt till. Här finns information om vem du ska kontakta för att få ersättning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Frågor & svar

På svensk arbetsmarknad är endast en liten del av villkoren för dig som anställd reglerad i lag. Rätten till max 40-timmars arbetsvecka, minst 25 dagars semester, rätt till sjuklön samt rätt till rast och paus är exempel på villkor som är lagreglerade.

I övrigt tillkommer merparten av de villkor och förmåner som finns på arbetsmarknaden via kollektivavtal. Årlig lönerevision, semester utöver 25 dagar, lärares ferietjänster, avtalspension, försäkringar vid sjukdom och arbetsskada, ersättning vid arbete på övertid eller obekväm arbetstid är bara några exempel på detta.

De förmåner som finns i kollektivavtalen har givetvis ett ekonomiskt värde. Detta kan grovt uppskattas till omkring en fjärdedel av din lönesumma. 

Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder ...

Tjänstepension är ett separat avtal, men ligger inbakat i kollektivavtalet.

Det som inte ingår i ett kollektivavtal kan vara vissa typer av förmåner som exempelvis förmånsbil och friskvårdsbidrag, som ligger utanför avtalet. Ett kollektivavtal går heller inte in i detalj och reglerar hur ett arbete ska utföras.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap i Lärarnas Riks­förbund. Försäkringen innebär att du som uppfyller a-kassans krav får upp till 80 procent av hela din lön upp till 60 000 kronor i 200 dagar.

Detta ska jämföras med enbart a-kassa som ersätter 80 procent av maximalt 33 000 kronor. Detta innebär att du från a-kassan som mest kan få cirka 26 400 kronor per månad vare sig du tjänar 33 000 kr per månad eller 60 000 kr per månad.

Ersättning betalas ut när ersättning från a-kassa betalas ut.

Inkomst­försäkringen är ett komplement till den ersättning du får från a-kassan. Därför måste du vara medlem i a-kassan för att ta del av inkomst­försäkringen.

Ersättning från inkomstförsäkringen kan du söka om du är ofrivilligt arbetslös, men först måste du ha beviljats ersättning från a-kassan.

När du beviljats ersättning från a-kassan kan du kontakta Lärar­försäkringar för att ansöka om ersättning från inkomst­försäkringen. Besök Lararforsakringar.se Länk till annan webbplats. eller ring 0771-21 09 09.

Om du blir sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet kan du som medlem i Lärarnas Riksförbund få hjälp från ditt ombud. Ombudet roll blir då att finnas med som ett professionellt stöd för att bevaka att de regler som finns följs. Det kan till exempel handla om att bevaka att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar när det gäller att ta fram en tydlig rehabiliteringsplan och göra nödvändiga anpassningar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar syftar till att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga. I första hand för att man ska kunna komma tillbaka till sin ordinarie anställning och om det inte är möjligt för att man ska kunna få andra arbetsuppgifter i arbetsgivarens verksamhet. Många gånger behöver arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården ta ansvar för vissa insatser, medan den vanliga sjukvården tar ansvar för andra.

Lärarnas Riksförbunds ombud har god insikt i hur det fungerar i skolan och kan därför komma med konkreta förslag på anpassningar som gör det lättare att komma tillbaka till arbetet. Det kan till exempel handla om hur schemat ska läggas och vilka lokaler man kan ha lektioner i.

Ombudet är ofta med som stöd på rehabiliteringsmötena med Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte rätt att säga nej till att du har med dig ett ombud på möten som handlar om din rehabilitering.

Se även frågan När och hur ska jag kontakta mitt ombud om jag blir sjukskriven?

Så länge det rör sig om en kortvarig sjukdom behöver du inte berätta din diagnos för arbetsgivaren. Men om du behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetet så behöver du samarbeta i rehabiliteringen, och det blir svårt att göra det om du inte berättar vad du har fått för diagnos.

Mer inom ämnet