Föräldraledigheten påverkar din framtida pension

Undvik kvinnofällorna – planera pensionsuttaget

Tar du ut mycket föräldraledighet eller jobbar du deltid? Det påverkar inte bara hur mycket pengar du har i plånboken i dag. Det har också betydelse för din framtida pension, karriär och löneutveckling.

Frågor att ställa sig före din föräldraledighet

Saco har sammanställt en pensionsguide med svar på de viktigaste frågorna Länk till annan webbplats. du bör ställa dig innan du bestämmer hur du ska ta ut din ledighet när du blir förälder.

Deltidsfällan

”Vi vet att kvinnor i allmänhet får en mycket sämre pension än män. Det beror på en rad orsaker som löneskillnader och annan diskriminering. För att ändra på det krävs fackligt och politiskt arbete. Men det finns också en rad orsaker som vi själva kan påverka. Val vi gör som får konsekvenser för vår pension utan att vi kanske tänker på det.”

Annika Creutzer i förordet till sin bok Ta makten över din pension


Dags att lägga pensionspusslet – Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt

Föräldraledighet och den framtida pensionen

Pensionsguiden bygger på Sacos rapport Föräldraledighet och den framtida pensionen Länk till annan webbplats.som går igenom vad som gäller enligt Föräldraledighetslagen, Diskriminerings­lagen och Lagen om föräldraförsäkring samt sex av de vanligaste pensionsavtalen.

Ta makten över din pension – Tio fällor du som kvinna ska undvika

Mer läsning och tips för att undvika pensionsfällorna

Boken Dags att lägga pensionspusslet Länk till annan webbplats. riktar sig särskilt till kvinnor och hjälper dig att planera din pension på bästa sätt. Boken Ta makten över din pension Länk till annan webbplats. listar de vanligaste kvinnofällorna och hur du undviker dem. Du kan också ta hjälp av Lärarförsäkringars tjänst Pensions­planering, som är kostnadsfri för dig som medlem i Lärarnas Riksförbund.


Mer inom ämnet


Uppdaterad