Jobba extra som timanställd pensionerad lärare

Fortsätta jobba efter att du börjat ta ut pension

Många lärare känner att de vill fortsätta jobba efter att de börjat ta ut sin pension. Från det år du fyller 66 är skatten lägre på inkomster, men det är en del saker du bör tänka på. Det är viktigt att du kontrollerar skattereglerna när du arbetar som pensionär. Pension och förvärvsinkomst beskattas olika.

Äldre lärare

Timanställningen är en vanlig lösning för de som arbetar mindre än 40 procent eller kortare tid än tre månader. I diskussionen med din arbetsgivare måste du diskutera vilken lösning som blir bäst för dig och vilken lösning som din arbetsgivare kan tänkas gå med på.

Kom först överens om arbetstiden

Det är viktigt att diskutera tidsåtgången för uppgifterna och kringuppgifterna innan arbetet utförs så att ni är överens om det som skall ligga till grund för din lön. Kanske är det bättre att du har ett vikariat eller allmän visstidsanställning på en viss procent under x-antal månader.

Arbetsgivaren kan också anställa dig på en tidsbegränsad tjänst med anledning av att du fyllt 68 år.

När det gäller timanställning kan inte begreppet förtroendetid användas då denna form inte omfattar en sådan tidslösning. Innebär timanställningen mycket rättning, planering och bedömning skall detta räknas med i dina timmar.

Det är viktigt att din timlön motsvarar omfattningen av arbetet. Har du arbetat heltid en dag så skall också den dagen generera åtta timmar. Vill arbetsgivaren att du ska delta i konferenser eller andra typer av möten skall dessa också generera timmar.

Förhandla om lönen innan

Innan du börjar arbeta måste du och arbetsgivaren vara överens om lönen. Glöm inte bort att detta är ett löneförhandlingstillfälle.

För att få en bild över din månadslön kan du använda måttet 165 timmar per månad. Antingen multiplicerar du din timlön med 165, eller så dividerar du din månadslön med 165. Att vara timanställd innebär att varje enskilt arbetstillfälle blir ett anställningstillfälle. Du har ingen skyldighet att tacka ja till erbjudna timmar men du kan inte tacka nej till timmar som du redan tackat ja till. I den aspekten finns ingen uppsägningstid.

Det är viktigt att du är observant på vad du skriver under i ditt anställningskontrakt, så att det inte står något annat än vad ni kommit överens om.

Pension och förvärvsinkomst beskattas olika

Det är viktigt att du kontrollerar skattereglerna när du arbetar som pensionär. Från det kalenderår du fyller 66 år är skatten lägre på inkomster. Pension och förvärvsinkomst beskattas olika. Skatteverket kan ge dig information och råd Länk till annan webbplats. kring hur din eventuella skatt blir.

Du kan bestämma dig för att inte ta ut allmän pension under en period när du jobbar väldigt mycket då skatten kan bli mycket hög när all inkomst läggs samman. Däremot kan du vanligtvis inte stänga av din tjänstepension när du väl börjat ta ut den.

Har du tagit ut din tjänstepension innan 65 års ålder bör du kontrollera huruvida ditt avtal är förknippat med inkomstvillkor. Du får till exempel vid slutbetalning av ITP2 inte ha ersättning från a-kassa, och inte heller arbeta mer än 7 timmar och 59 min per vecka.

Mer inom ämnet


Uppdaterad