Länkar och läsning om pension

Webbplatser, böcker och broschyrer

Här har vi samlat nyttiga sidor och lästips där du kan läsa mer om pension. Vi anger också för vem länken är av intresse: För alla, eller för dig som är kommunalt anställd (inklusive landsting och regioner), privat anställd eller statligt anställd.

Webbplatser om pension

Avtalats rådgivningstjänst Länk till annan webbplats.

Privat. Avtalats rådgivningstjänst Länk till annan webbplats. ger dig oberoende råd om tjänstepensionen och premie­pensionen, anpassade för just dig. Rådgivningstjänsten är till för dig som är privat­anställd med tjänstepension ITP. Den kostar ingenting att använda. Tjänsten hette tidigare PTK:s rådgivningstjänst.

Collectum.se Länk till annan webbplats.

Privat. Collectum Länk till annan webbplats. är länken mellan tjänstemän som har tjänste­pensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

KPA.se Länk till annan webbplats.

Kommun. KPA Länk till annan webbplats. förvaltar den kommunala tjänstepensionen. Kontakta KPA om du är kommunalt anställd och har frågor om din tjänstepension.

Kåpan.se Länk till annan webbplats.

Stat. Kåpan Pensioner Länk till annan webbplats. förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd. Kåpan Pensioner är en försäkringsförening. Det innebär att medlemmarna äger verk­samheten tillsammans.

Lärarfonder, hos Folksam.se Länk till annan webbplats.

Alla medlemmar. Lärarfonder Länk till annan webbplats. ger dig som är medlem och dina anhöriga möjlighet att enkelt och till bra villkor planera för din pension. Med de tre Lärarfonderna kan du på ett enkelt sätt anpassa sparandet efter din ålder och placeringshorisont.

Lärarförsäkringar.se Länk till annan webbplats.

Alla medlemmar. Lärarförsäkringar Länk till annan webbplats. hjälper dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund med dina pensionsfrågor. Kundtjänsten kan förklara hur pensionssystemet fungerar, vilka val som du står inför vad det gäller pensionen och vad som händer om du inte gör något val. Vill du ta ett helhetsgrepp om din pension och se över ditt behov av ett kompletterande sparande kan du få individuell rådgivning. Rådgivningen sker via telefon och tar cirka 45 minuter.

Minpension.se Länk till annan webbplats.

Alla. Min Pension Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, tillsammans ger de en samlad bild av din intjänade pension och värdet på denna samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser.

Mintrygghet.se Länk till annan webbplats.

Alla medlemmar. Min trygghet Länk till annan webbplats. är till för lärare, skolledare, eller studie- och yrkesvägledare – oavsett om du är anställd kommunalt, privat eller statligt. Sidan guidar genom regler och avtal som gäller och vem du ska kontakta för att få ersättning i olika situationer. Till exempel om du blir sjuk eller skadad, om du blir gravid, om du snart går i pension eller om du blir arbetslös.

OFR.se Länk till annan webbplats.

Kommun, stat. OFR Länk till annan webbplats. är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor, däribland Lärarnas Riksförbund. OFR arbetar bland annat med pension och försäkringar.

Pensionsvalet.se Länk till annan webbplats.

Kommun. Pensionsvalet Länk till annan webbplats. informerar dig om de olika valmöjligheterna och administrerar de val som du gör. De förhåller sig neutrala till de olika försäkringsbolagen och ser till att dina pensionspengar förs över till det försäkringsbolag som du väljer.

Pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Alla. Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. administrerar och betalar ut den allmänna pensionen. De har också i uppdrag att ge generell och individuell information om pension så att pensionssparare ska ha möjlighet att förstå, förutse och påverka sin pension. Hos Pensionsmyndigheten kan du, liksom hos Minpension.se, få en individuell prognos kring hela din pension. Länk till annan webbplats.

PTK Länk till annan webbplats.

Privat. PTK Länk till annan webbplats. förhandlar om pensioner och försäkringar samt informerar privatanställda tjänstemän med ITP om innehållet i dessa avtal.

SPV.se Länk till annan webbplats.

Stat. Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länk till annan webbplats. är en av Sveriges största leverantörer av pensions­tjänster. De ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för cirka 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

Valcentralen.se Länk till annan webbplats.

Kommun. En oberoende valcentral Länk till annan webbplats. för stora och små pensionsavtal och till för att du ska kunna genomföra alla val till din tjänstepension på ett enkelt och smidigt sätt. De hanterar både kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella.

Böcker och broschyrer om pension

Dags att lägga pensionspusslet – Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt
Ta makten över din pension – Tio fällor som du som kvinna ska undvika
Du och din pension – Hur pensionssystemet fungerar och vad du bör tänka på
Dina pengar – med och utan kollektivavtal
Your money – with and without a collective agreement