De flesta som varit anställda har tjänstepension

Tjänstepensionen regleras i ditt kollektivavtal

Förutom den allmänna pensionen har de flesta en tjänstepension. Det gäller alla som jobbat hos arbetsgivare som har kollektivavtal. Har du haft flera anställningar under livet så kan du få tjänstepension från flera olika håll.

Tjänstepensionen är kopplad till arbetsgivaren

Tjänstepensionen är kopplad till de olika arbetsgivare du har genom livet. Pensionen gäller genom kollektivavtal, eller genom överenskommelse i anställningsavtalet. Har du jobbat inom olika kollektivavtalsområden så kommer du att få tjänstepension från flera olika håll.

Olika avtal — men liknande innehåll

Det finns olika avtal för dig som är kommunalt anställd, privat anställd eller statligt anställd. Men kollektivavtalen liknar varandra när det gäller uppbyggnad och hur mycket som avsätts till tjänstepensionen.

Två typer av tjänstepensionsavtal

Man kan säga att det finns två typer av tjänstepensionsavtal:

Avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal

Detta innebär att arbetsgivaren avsätter en del av lönen för varje år till tjänstepension. Den kan du välja att placera i fonder eller i en traditionell pensionsförsäkring.

En avgiftsbestämd tjänstepension innehåller inga löften om hur stor pensionen kommer att bli, utan det beror på hur mycket du har tjänat in och hur kapitalutvecklingen har sett ut. Man kan säga att risken och ansvaret ligger hos arbetstagaren.

Exempel på avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal är det kommunala AKAP-KL, det privata ITP1 och det statliga PA16 avdelning I. Det kommunala avtalet KAP-KL och det statliga PA16 avdelning II består av både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

Förmånsbestämt tjänstepensionsavtal

En förmånsbestämd tjänstepension innebär ett löfte från arbetsgivaren om en viss pensionsnivå när du går i pension. Det innebär att ansvaret och risken ligger hos arbetsgivaren. Denna del kan inte arbetstagaren placera själv.

Den förmånsbestämda delen bygger ofta på att du garanteras en viss procent av den genomsnittliga inkomsten under de sista verksamma åren. Det krävs att du har jobbat ett visst antal år för att få ut full förmånsbestämd tjänstepension (ofta 30 tjänsteår). Annars minskar pensionen, beroende på hur mycket tid som saknas.

Exempel på förmånsbestämda tjänstepensionsavtal är det privata ITP2. Det kommunala avtalet KAP-KL och det statliga PA16 avdelning II består av både en förmånsbestämd och en avgiftsbestämd del.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal hos arbetsgivaren,kan det finnas andra lösningar där pengar avsätts i ett sparande som liknar kollektivavtalade tjänstepensioner. Men det kan också innebära att det inte finns någon tjänstepension alls. Detta är viktigt att kolla upp!

Är du anställd hos en arbetsgivare som helt saknar tjänstepension, så bör du själv lägga en del av din beskattade lön i ett eget pensionssparande. Läs mer om vad Pensionsmyndigheten rekommenderar. Länk till annan webbplats.


”I runda tal är din tjänstepension värd 10 procent av årsinkomsten. Det är alltså ingen bra framtidsinvestering att arbeta för en arbetsgivare utan tjänstepension.”


Värdet av din tjänstepension: tio procent av din inkomst

Tiokrona och andra pengar

I runda tal kostar en lösning där tjänste­pension saknas 10 procent av års­inkomsten. Det är alltså ingen bra framtids­investering att arbeta för en arbets­givare som saknar kollektiv­avtal och inte har en tjänste­pensions­lösning. Det finns fler saker att tänka på om du jobbar för en arbetsgivare utan kollektivavtal: Vad händer vid konkurs? Vad händer om jag blir långtids­sjukskriven?

Kollektivavtalad tjänstepension har också annat skydd

De kollektivavtalade tjänste­pensions­lösningarna innehåller också olika typer av skydd, genom avtals­för­säkringar. Till exempel sjukpension och TGL livförsäkring samt åter­betalnings­skydd, premie­befrielse­försäkring, familjeskydd, familjepension och efterlevandepension. Dessa skydd bör du kontrollera i just ditt avtal för att se vad som är valbart och om dina familje­omständig­heter är sådana att du omfattas av dessa. Min Trygghet har mer information om avtals­försäkringar. Länk till annan webbplats.

Böcker om att ta ut sin pension

Dags att lägga pensionspusslet
Ta makten över din pension

Boken Dags att lägga pensionspusslet – så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt ger tips, råd och varningar till dig som har börjat fundera över din framtida pension. Målgrupp är de som har passerat 50 men ännu inte har lämnat arbetslivet. Självklart har även män nytta av råden. Beställ eller ladda ned boken från webbutiken. Länk till annan webbplats. Där finns även boken Ta makten över din pension. Länk till annan webbplats.

”Tjänstepension under­skattad som väg till hög pension”

— Många underskattar tjänstepensionens betydelse. Få har möjlighet att varje månad spara de tusenlappar som krävs för att kompensera för utebliven tjänstepension.

Det säger Tomas Carlsson, pensions­expert på Collectum. Läs intervjun och hitta räkneexempel här. Länk till annan webbplats.

Händer, block och penna

Allmän pension: Din rättighet enligt lag

Allmän pension: Din rättighet enligt lag

Den allmänna pensionen är den pension som du har rätt till enligt lag. Den beräknas på din pensions­grundande inkomst. De viktigaste delarna är inkoms...

Läs mer om Allmän pension
Komplettera med privat pensionssparande

Komplettera med privat pensionssparande

Det kan vara klokt att ha ett eget privat pensionssparande. Det är frivilligt och något du själv måste ta ställning till om du behöver för att komplet...

Läs mer om att spara privat
Länkar och läsning om pension

Länkar och läsning om pension

Här har vi samlat nyttiga sidor och lästips där du kan läsa mer om pension. Vi anger också för vem länken är av intresse: För alla, eller för dig som ...

Läs mer
Kostnadsfri, personlig rådgivning för dig som är medlem

Kostnadsfri, personlig rådgivning för dig som är medlem

Många som närmar sig sextio börjar längta efter att få gå i pension, medan andra gärna vill fortsätta jobba lite längre än till 65. Men vilka blir kon...

Så får du hjälp av Lärarförsäkringar

Mer inom ämnet


Uppdaterad