Tjänstepension för dig som är kommunalt anställd

Avtalet gäller i kommuner och regioner

Från och med 2023 gäller tjänstepensionsavtalet AKAP-KR de flesta som är anställda i kommun, region eller kommunalt bolag beror tjänste­pensions­avtalet på ditt födelseår. Vissa som är födda till och med 1985 behåller det äldre avtalet KAP-KL.

Nya regler från årsskiftet

Du som är anställd inom kommun eller region omfattas av kollektivavtalad tjänstepension. Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler. Då kommer de allra flesta som är anställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.

För de anställda som idag omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 % högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Inget behöver göras förrän i april 2023

Under de första månaderna av 2023 kommer du som fortsatt omfattas av KAP-KL att få besked om det av din arbetsgivare, och en förfrågan om att byta till AKAP-KR under april–maj. Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer att erbjuda berörda medlemmar digitala informationsträffar och skriftlig information. Se till att dina uppgifter är uppdaterade i medlemsregistret (mejladress samt arbetsgivare) så att vi kan nå dig.

Mer information kommer i början av januari 2023. Till dess finns även information hos OFR Länk till annan webbplats., där både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår.

AKAP-KR

Hette tidigare AKAP-KL. Gäller från och med 2023 de flesta, och gäller samtliga som är födda 1986 eller senare.

Nivåer

 • Avgiftsbestämt: 4,5 % upp till 7 ½ inkomstbasbelopp.
 • Avgiftsbestämt: 30 % från 7 ½ inkomstbasbelopp till 30 inkomstbasbelopp.

Intjänande

 • Ingen undre gräns eller övre gräns i den pågående anställningen. Varje krona räknas.

Förvaltning

 • Du som arbetstagare väljer om du vill placera i aktiefonder eller en traditionell pensionsförsäkring (på samma sätt som i KAP-KL).

Uttag

 • Från 55 år. Kortast möjliga uttagstid fem år.

KAP-KL

Gällde fram till och med 2022 dig som är född 1985 eller tidigare. Från och med 2023 kommer de allra flesta att föras över till AKAP-KR (se text högre upp på sidan). KAP-KL består av en avgiftsbestämd och en förmåns­bestämd del.

Nivåer

 • Avgiftsbestämt 4,5 procent på hela lönen.
 • Förmånsbestämt tillkommer för delar mellan 7 ½ inkomst­basbelopp och 30 inkomstbasbelopp.

Intjänande

 • Avgiftsbestämd del tjänas in från 21 års ålder. Det finns ingen övre gräns, men anställnings­skyddet enligt LAS upphör vid 68 års ålder. Arbetsgivaren kan då lättare avsluta anställningen.
 • Förmånsbestämd del tjänas in från 28 år till 65 år. För att få full förmånsbestämd pension krävs 30 års tjänstgöring, annars minskas denna del. Den förmånsbestämda delen bygger på ett snitt av de fem bästa åren de sista nio inkomståren.

Förvaltning

 • Du väljer själv om du vill placera den avgiftsbestämda delen i aktiefonder eller en traditionell pensionsförsäkring.
 • Förmånsbestämda delen förvaltar arbetsgivaren.

Uttag

 • Avgiftsbestämd del: Från 55 år, eller från en senare ålder du kommer överens om med försäkringsbolaget. Du måste bestämma hur lång uttagstid du vill ha, dock minst fem år.
 • Förmånsbestämd del: Tidigast från 61 år och senast vid 69 år. Livslång utbetalning.

Mer inom ämnet


Uppdaterad