Tjänstepension för dig som är kommunalt anställd

Avtalet gäller i kommuner och regioner

Är du anställd i kommun, region eller kommunala bolag beror tjänste­pensions­avtalet på ditt födelseår. KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 eller senare.

KAP-KL

Gäller dig som är född 1985 eller tidigare. KAP-KL består av en avgiftsbestämd och en förmåns­bestämd del.

Nivåer

 • Avgiftsbestämt 4,5 procent på hela lönen.
 • Förmånsbestämt tillkommer för delar mellan 7 ½ inkomst­basbelopp och 30 inkomstbasbelopp.

Intjänande

 • Avgiftsbestämd del tjänas in från 21 års ålder. Det finns ingen övre gräns, men anställnings­skyddet enligt LAS upphör vid 68 års ålder. Arbetsgivaren kan då lättare avsluta anställningen.
 • Förmånsbestämd del tjänas in från 28 år till 65 år. För att få full förmånsbestämd pension krävs 30 års tjänstgöring, annars minskas denna del. Den förmånsbestämda delen bygger på ett snitt av de fem bästa åren de sista nio inkomståren.

Förvaltning

 • Du väljer själv om du vill placera den avgiftsbestämda delen i aktiefonder eller en traditionell pensionsförsäkring.
 • Förmånsbestämda delen förvaltar arbetsgivaren.

Uttag

 • Avgiftsbestämd del: Från 55 år, eller från en senare ålder du kommer överens om med försäkringsbolaget. Du måste bestämma hur lång uttagstid du vill ha, dock minst fem år.
 • Förmånsbestämd del: Tidigast från 61 år och senast vid 69 år. Livslång utbetalning.

AKAP-KL

Gäller dig som är född 1986 eller senare. Om du är född tidigare och egentligen ska ha KAP-KL men har en lön över 7 ½ inkomst­basbelopp, så kan du få AKAP-KL genom en individuell överens­kommelse. Om detta erbjuds, ska facket kontaktas av arbetsgivaren.

Nivåer

 • Avgiftsbestämt: 4,5 % upp till 7 ½ inkomstbasbelopp.
 • Avgiftsbestämt: 30 % från 7 ½ inkomstbasbelopp till 30 inkomstbasbelopp.

Intjänande

 • Ingen undre gräns eller övre gräns i den pågående anställningen. Varje krona räknas.

Förvaltning

 • Du som arbetstagare väljer om du vill placera i aktiefonder eller en traditionell pensionsförsäkring (på samma sätt som i KAP-KL).

Uttag

 • Från 55 år. Kortast möjliga uttagstid fem år.