Tjänstepension för dig som är privat anställd

De vanligaste avtalen är ITP2 och ITP1

Inom privat sektor finns flera olika pensionsavtal. Vilket du tillhör beror på ditt födelseår och din arbetsgivare.

Fråga arbetsgivaren om du är osäker

Du måste själv försäkra dig om vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av. Begär besked från arbetsgivaren om du är osäker. ITP är det största och det som omfattar de allra flesta privatanställda lärare.

 • ITP2 och ITPK omfattar dig som är född 1978 eller tidigare.
 • ITP1 omfattar dig som är född 1979 eller senare.

ITP2 och ITPK (kompletterande ålderspension)

Gäller dig som är född 1978 eller tidigare.

Nivåer

 • ITP2 är en förmånsbestämd pensionsplan där arbetsgivaren tryggar att pensionen kan betalas ut den dag du går i pension. För att få ut full ITP2 behöver du uppnå 30 tjänsteår. Din pensions­medförande lön direkt före pensionering är den som ligger till grund för beräkningen.
 • ITPK är en del av ITP2 som är avgiftsbestämd och där du själv får placera dina pengar. ITPK är en kompletterande pension inom ITP2. Den uppkom 1977 när en ändring i ITP-planen gjordes.

Förvaltning

 • ITP2 förvaltas av arbetsgivaren och kan inte väljas av den anställde.
 • ITPK utgör 2 procent av din lön som avsätts från 28 till 65 år. Du väljer själv hur den här delen ska placeras.

Uttag

 • Tidigast från 55 år. Ju längre du väntar med att ta ut pensionen, desto större blir månadsutbetalningen.
 • ITPK kan tas ut under minst två år, eller livsvarigt.
 • ITP2 tas ut under minst fem år, eller livsvarigt.

ITP1

Gäller dig som är född 1979 eller senare.

Nivåer

 • ITP1 är helt och håller avgiftsbestämd och påminner mycket om sin kommunala motsvarighet AKAP-KL. Det som tjänas in ska förvaltas och senare betalas ut vid pension.
 • Du placerar själv pengarna och ITP1 innebär inga löften om en viss pensionsnivå.

Intjänande

 • Du tjänar in ITP1 från det du är 25 år tills du är 65 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om fortsatt inbetalning om du jobbar längre än till 65 år.

Förvaltning

 • Du kan välja aktiefonder eller traditionell försäkring med garanti. Garantin innebär att du minst får tillbaka det som har satts in. (Ditt val måste dock vara minst 50 procent i en traditionell försäkring och högst 50 procent i en fondförsäkring.)

Uttag

 • Från 55 års ålder och minst fem års uttagstid.

Mer inom ämnet


Uppdaterad