Tjänstepension för dig som är statligt anställd

PA16 avdelning I och II

Är du statligt anställd så har du pensionsavtalet PA16. Vilken avdelning i avtalet du tillhör beror på ditt födelseår.

Från och med 2016 gäller pensionsavtalet PA16 för statlig sektor. Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivarverket, Saco-S, SEKO och OFR. Det gamla avtalet PA03 finns fortfarande, men har förts in i det nya avtalet under det nya namnet PA16 avdelning II.

Tabeller över exakt hur mycket av din lön som avsätts till PA16:s olika delar hittar du i broschyren Du och din pension.länk till annan webbplats Du kan också läsa mer på Saco-S webbplats.länk till annan webbplats

PA16 avdelning I

Gäller för dig som är född 1988 eller senare. Avtalet är avgiftsbestämt och pensionen delas upp i tre delar:

 • Den första och största delen är en valbar ålderspension där du väljer vem som ska förvalta ditt kapital.
 • Den andra delen är obligatorisk ålderspension som förvaltas av Kåpan pensioner.
 • Den tredje och minsta delen kallas ålderspension Flex och avsätts genom en premie på 1,5 procent på utbetald lön. Flexpensionen kan användas till att trappa ned arbetstiden i slutet av arbetslivet eller till att öka pensionen.

Intjänande

 • Från första anställningsdagen tills du fyller 67 år.

Uttag

 • Utbetalning efter ansökan och tidigast ifrån 61 års ålder. Vanligtvis livsvarig utbetalning.
 • Läs mer om hur PA16 fungerar för dig som är född 1988 eller senare hos Statens tjänstepensionsverk och på Saco-S webbplats.

PA16 avdelning II

Gäller för dig som är född 1987 eller tidigare. Har samma bestämmelser som det tidigare avtalet PA03. Avtalet är både avgiftsbestämt och förmånsbestämt. Pensionen består av tre delar:

 • Den första delen är individuell ålderspension som är avgiftsbestämd. Du väljer själv vem som ska förvalta ditt kapital.
 • Den andra delen avgiftsbestämd kompletterande ålderspension som förvaltas av Kåpan pensioner.länk till annan webbplats
 • Den tredje delen är en förmånsbestämd del som vanligen beräknas på de högsta lönedelarna, de som ligger över inkomsttaket på 7 ½ inkomstbasbelopp.

Pensionen i PA16 avdelning II påverkas mycket av hur mycket lön du har de fem sista åren före pension, och på hur länge du arbetat inom avtalet. Läs mer om hur PA16 fungerar för dig som är född 1987 eller tidigare hos Statens tjänstepensionsverk.länk till annan webbplats

Intjänande

 • Den avgiftsbestämda pensionen tjänas in från 23 års ålder upp till 65 års ålder.
 • Den förmånsbestämda pensionen tjänas in från 28 års ålder till 65 års ålder.

Uttag

 • Utbetalas tidigast ifrån 61 års ålder och normalt livsvarigt.

Mer inom ämnet


Uppdaterad