Tjänstepension för dig som är statligt anställd

PA16 avdelning I och II

Är du statligt anställd så har du pensionsavtalet PA16. Vilken avdelning i avtalet du tillhör beror på ditt födelseår.

Från och med 2016 gäller pensionsavtalet PA16 för statlig sektor. Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivarverket, Saco-S, SEKO och OFR. Det gamla avtalet PA03 finns fortfarande, men har förts in i det nya avtalet under det nya namnet PA16 avdelning II.

Tabeller över exakt hur mycket av din lön som avsätts till PA16:s olika delar hittar du i broschyren Du och din pension. Länk till annan webbplats. Du kan också läsa mer på Saco-S webbplats. Länk till annan webbplats.

PA16 avdelning I

Gäller för dig som är född 1988 eller senare. Avtalet är avgiftsbestämt och pensionen delas upp i tre delar:

 • Den första och största delen är en valbar ålderspension där du väljer vem som ska förvalta ditt kapital.
 • Den andra delen är obligatorisk ålderspension som förvaltas av Kåpan pensioner.
 • Den tredje och minsta delen kallas ålderspension Flex och avsätts genom en premie på 1,5 procent på utbetald lön. Flexpensionen kan användas till att trappa ned arbetstiden i slutet av arbetslivet eller till att öka pensionen.

Intjänande

 • Från första anställningsdagen tills du fyller 68 år. Får du en ny anställning efter att du fyllt 68 år krävs det en överenskommelse med arbetsgivaren för att du få tjäna in ny tjänstepension.

Uttag

 • Utbetalning efter ansökan och tidigast ifrån 61 års ålder. Vanligtvis livsvarig utbetalning.
 • Läs mer om hur PA16 fungerar för dig som är född 1988 eller senare hos Statens tjänstepensionsverk och på Saco-S webbplats.

PA16 avdelning II

Gäller för dig som är född 1987 eller tidigare. Har samma bestämmelser som det tidigare avtalet PA03. Avtalet är både avgiftsbestämt och förmånsbestämt. Pensionen består av tre delar:

 • Den första delen är individuell ålderspension som är avgiftsbestämd. Du väljer själv vem som ska förvalta ditt kapital.
 • Den andra delen avgiftsbestämd kompletterande ålderspension som förvaltas av Kåpan pensioner. Länk till annan webbplats.
 • Den tredje delen är en förmånsbestämd del som vanligen beräknas på de högsta lönedelarna, de som ligger över inkomsttaket på 7 ½ inkomstbasbelopp.

Pensionen i PA16 avdelning II påverkas mycket av hur mycket lön du har de fem sista åren före pension, och på hur länge du arbetat inom avtalet. Läs mer om hur PA16 fungerar för dig som är född 1987 eller tidigare hos Statens tjänstepensionsverk. Länk till annan webbplats.

Intjänande

 • Den avgiftsbestämda pensionen tjänas in från 23 års ålder upp till 65 års ålder.
 • Den förmånsbestämda pensionen tjänas in från 28 års ålder till 65 års ålder.

Uttag

 • Utbetalas tidigast ifrån 61 års ålder och normalt livsvarigt.
 • Nya regler för uttag från och med oktober 2020

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension från och med oktober 2020. Det gäller den premiebestämda pensionen, det vill säga din individuella ålderspension och Kåpan tjänste.

 • De nya reglerna innebär att pensionen i normalfallet betalas ut under återstoden av livet, så kallad livsvarig utbetalning, men att du har möjlighet att själv välja en annan kortare utbetalningstid.
 • Den individuella ålderspensionen kan betalas ut som kortast på 10 år.
 • För Kåpan tjänste är den kortaste uttagstiden 5 år.

Tänk på att tjänstepensionen utgör en viktig del av din försörjning under åren som pensionär. Om du tar ut tjänstepensionen på kort tid återstår bara den allmänna pensionen att leva på de återstående åren efter det. Mer information hittar du på spv.se. Länk till annan webbplats. Du kan också göra en pensionsprognos på MinPension.se. Länk till annan webbplats.

De nya reglerna gäller för dig som ansöker om att ta ut pension från och med den 1 oktober 2020 eller senare.