Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Egen uppsägning

Du som är anställd kan alltid säga upp dig när som helst utan att ange några särskilda skäl. När du vill avsluta ditt anställningsavtal har du en viss uppsägningstid som beror på hur länge du har varit anställd. Din uppsägning måste alltid vara skriftlig.

Efter din anställnings upphörande omfattas du inte av tjänstepensionsavtalet eller av försäkringar vid sjukdom och arbetsskada. I vissa fall kan du ha du ett efterskydd.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden från den anställdes sida är en (1) månad om anställningen varat mindre än ett (1) år, och tre (3) månader om anställningen varat längre än ett år.
Uppsägningstiden är dessutom beroende av om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal, och i så fall vilket avtal som gäller.

Saknas kollektivavtal gäller reglerna i anställningsskyddslagen (LAS).

Egen uppsägning mot avgångsvederlag

Om din arbetsgivare vill göra en överenskommelse om att avsluta din anställning mot ett avgångsvederlag bör du noga tänka igenom följderna. Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig.

Några av frågorna du måste ta ställning till är:

 • Vilka alternativ till avgångsvederlag har jag?
 • Med vad ska jag sysselsätta mig och hur klarar jag min försörjning?
 • Kan jag få andra arbetsuppgifter hos min arbetsgivare?
 • Hur ser mina möjligheter att erhålla ny anställning ut?
 • Vid arbetslöshet, kan jag omfattas av arbetsmarknadsåtgärder?
 • Är tjänstledighet för studier ett alternativ?
 • Finns möjligheter att ta ut pension i förtid?
 • Kommer min arbetsgivare säga upp mig om jag inte accepterar ett avgångsvederlag?
 • Vad kan i så fall konsekvenserna bli av en eventuell tvist med anledning av en sådan uppsägning?

Du ska också vara medveten om:

 • Att ett avgångsvederlag innebär konsekvenser för din pension och din försäkring. Du omfattas till exempel inte av tjänstepensionsavtalet eller av försäkringar vid sjukdom och arbetsskada efter anställningens upphörande. Du kan dock ha ett visst efterskydd.
 • Att ett avgångsvederlag inverkar på din rätt till ersättning från a-kassan. Du kan inte få någon ersättning från a-kassan under den tid som motsvarar din uppsägningstid.
 • Att du ska anmäla dig på arbetsförmedlingen och söka ersättning från a-kassan redan dagen efter det att din anställning upphört, alltså på din första arbetslösa dag.
 • Att ett avgångsvederlag är en skattepliktig inkomst. Om du vill ha råd om skatteeffekterna ska du kontakta Skattemyndigheten. Om Skattemyndigheten råder dig till en viss fördelning av utbetalningen av avgångsvederlaget ska du ta kontakt med a-kassan för att kontrollera följderna av en sådan uppdelning.
 • Att varken du eller din arbetsgivare kan tvingas till en överenskommelse om avgångsvederlag.
 • Att du inte längre kan ställa några krav på arbetsgivaren om ni gör en sådan uppgörelse.

Egen uppsägning utan att ha nytt jobb

Om du funderar på att säga upp dig utan att har ett nytt jobb bör du noga tänka igenom följderna. Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig.

Några av de frågor du måste ta ställning till är:

 • Vilka alternativ har du?
 • Är din arbetsgivare beredd att låta dig pröva andra arbetsuppgifter eller annan placering som skulle passa dig bättre om du väljer att vara kvar i din anställning?
 • Om du inte säger upp dig själv kommer arbetsgivaren att säga upp dig?
 • Vad kan konsekvenserna bli av en eventuell tvist angående en sådan uppsägning?
 • Är arbetsgivaren villig att ge dig någon form av avgångsvederlag?
 • Tänk på att om du planerar att studera så har du rätt till tjänstledighet under studietiden i enlighet med lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Du kan i så fall vänta med att säga upp din tjänst och istället begära tjänstledighet.
 • Du har rätt till hel tjänstledighet under sex månader för att bedriva näringsverksamhet, enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. LÄNK
 • Vilka möjligheter till försörjning har du?
 • Finns möjlighet att ta ut pension i förtid?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för dig?
 • Anmäl dig hos arbetsförmedlingen och se till att boka ett möte med en förmedlare för att diskutera arbetsmarknadsläget för dig samt vilka arbetsmarknadsbidrag som du kan ta del av.
 • Om du säger upp dig ska du anmäla dig till arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag. Om du är ansluten till a-kassan ska du även söka ersättning från första dagen av arbetslöshet.
 • Kontakta a-kassan för att få svar på om du har rätt till ersättning och om du kan drabbas av karens på grund av att du själv sagt upp din anställning.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 13.43

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin