Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsgivarens uppsägning

En arbetsgivare som vill avsluta ett anställningsavtal måste kunna redovisa att det finns en saklig grund för uppsägningen.

Den sakliga grunden för uppsägning kan enligt lagen vara:

  • arbetsbrist - är när det föreligger arbetsbrist hos arbetsgivaren.
  • personliga skäl - betyder att arbetstagaren inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter eller missköter sig på ett allvarligt sätt.

Innan arbetsgivaren säger upp någon måste alltid arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen.

Arbetsgivaren är skyldig att varsla Lärarnas Riksförbund och ge den anställde besked inför uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked.

Ta omedelbart kontakt med kommunombudet om du hamnar i en sådan här situation.

Saklig grund

Eftersom lagstiftaren anser att avtalsförhållandet just när det gäller anställningar inte är helt symmetriskt – arbetsgivaren är alltid i ett visst överläge – så gäller striktare regler om arbetsgivaren vill säga upp anställningen än om det är arbetstagaren som vill avsluta sin anställning. Man kan säga att lagstiftaren har velat utjämna relationen mellan parterna något.

Därför kan en arbetstagare alltid säga upp sitt anställningsavtal, med iakttagande av en bestämd uppsägningstid, utan att ange några särskilda skäl.

En arbetsgivare som vill avsluta ett anställningsavtal, måste å sin sida kunna redovisa an saklig grund för uppsägningen, vilket regleras i anställningsskyddslagen (LAS).

Kring arbetsgivarens uppsägning av personliga skäl finns en omfattande rättspraxis, som inte närmare ska behandlas här.

Ta omedelbart kontakt med kommunombudet om du hamnar i en sådan här situation.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 13.05