Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Arbetsbrist

Arbetsbrist är ett ganska komplicerat begrepp. Märkligt nog behöver det inte alls betyda att det råder brist på arbetsuppgifter som behöver
utföras.

En grundprincip på arbetsmarknaden är att det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om vilken verksamhet som ska bedrivas och vilken omfattning den ska ha. Därmed förfogar arbetsgivaren över sin egen organisation och förändringar i denna.

Det juridiska och tekniska begreppet arbetsbrist betyder därför egentligen att arbetsgivaren anser att vissa befattningar i verksamheten inte längre ska finnas kvar. Om arbetsgivaren således bestämmer att skolan från ett visst datum ska ha tio lärare färre, uppstår per definition en arbetsbrist av exakt denna omfattning.

För många lärare på skolan

Att det genom ett arbetsgivarbeslut ska finnas färre lärare på en viss skola, behöver inte betyda att det därmed finns saklig grund enligt anställningsskyddslagen (LAS) för att säga upp de övertaliga lärarna.

Det är vanligt att arbetsgivaren – i synnerhet om det rör sig om en kommun – har flera skolor på samma ort. Innan en arbetsbrist i lagens mening föreligger, måste man konstatera att det inte går att lösa situationen genom att förflytta, eller omplacera, lärare mellan skolorna.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om en arbetsbrist av en viss omfattning har fastställts efter förhandlingar och alla möjligheter till omplaceringar har uttömts och det ändå kvarstår övertaliga anställda, finns till slut saklig grund att säga upp dessa anställda.

Nu vidtar i stället processen att fastställa exakt vilka individer som faktiskt ska sägas upp. Detta görs genom att de anställda turordnas enligt regler i anställningsskyddslagen (LAS) och i många fall ytterligare eller andra regler i kollektivavtal.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-17 15.37