Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Turordning – sist in, först ut?

Många känner till att det finns en princip som brukar uttryckas som ”sist in – först ut”. Detta kallas i juridiska sammanhang för en senioritetsprincip.

Turordningen betyder i detta sammanhang att den med längre total anställningstid hos arbetsgivaren har företräde till fortsatt anställning i förhållande till den med kortare anställningstid. Vid exakt lika många anställningsdagar har den som är äldre företräde framför den som är yngre.

Gott om undantag

Det är dock viktigt att känna till att det finns gott om situationer då denna senioritetsprincip kan komma att sättas ur spel. Undantag från principen görs främst med hänvisning till att den är villkorad med krav på tillräckliga kvalifikationer för de arbeten som finns kvar hos arbetsgivaren.

Det är också tillåtet enligt lagen att göra avsteg från principen genom att teckna kollektivavtal om något annat sätt att turordna. Sådana avtalsturlistor är vanskliga att ge sig in på och de får inte innebära att någon individs rättigheter enligt lagen åsidosätts. De får inte heller innebära att någon diskrimineras enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen, eller i övrigt strida mot så kallad god sed på arbetsmarknaden.

Återanställningsrätt

Den som till slut blir uppsagd på grund av arbetsbrist har därefter enligt lagen rätt till förtur till återanställning på arbetsplatsen om det uppstår ett ledigt utrymme de närmaste nio månaderna efter uppsägningen.

Man måste skriftligen göra anspråk på denna förtursrätt för att den ska gälla.

Ett villkor för att man ska ha rätt att erbjudas ny anställning är att man har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Trygghets- och omställningsavtal

Den som blir uppsagd eller riskerar detta på grund av arbetsbrist kan omfattas av något av femton olika trygghets- och omställningsavtal som finns på arbetsmarknadens olika avtalsområden.

Lärarnas Riksförbund anser

Det är Lärarnas Riksförbunds lokala fackliga företrädare som tar ställning till om ett avtal om en avtalsturlista ska tecknas. Förbundets råd är att alltid konsultera regionala ombudsmän och kansliet innan man ger sig in på detta.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-25 09.03