Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Egen uppsägning mot avgångsvederlag

Innan du gör en överenskommelse med din arbetsgivare om att avsluta din anställning mot ett avgångsvederlag, bör du noga ha överlagt följderna.

Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig.

Några av frågorna du måste ta ställning till är:

 • Vilka alternativ till avgångsvederlag har jag?
 • Med vad ska jag sysselsätta mig och hur klarar jag min försörjning?
 • Kan jag få andra arbetsuppgifter hos min arbetsgivare?
 • Hur ser mina möjligheter att erhålla ny anställning ut?
 • Vid arbetslöshet, kan jag omfattas av arbetsmarknadsåtgärder?
 • Är tjänstledighet för studier ett alternativ?
 • Finns möjligheter för förtida uttag av pension?
 • Kommer min arbetsgivare säga upp mig om jag inte accepterar ett avgångsvederlag?
 • Vad kan i så fall konsekvenserna bli av en eventuell tvist med anledning av en sådan uppsägning?

Du ska också vara medveten om:

 • Att ett avgångsvederlag innebär konsekvenser för din pension och din försäkring. Du omfattas till exempel inte av tjänstepensionsavtalet eller av försäkringar vid sjukdom och arbetsskada efter anställningens upphörande. Visst efterskydd kan dock föreligga.
 • Att ett avgångsvederlag inverkar på rätten till ersättning från a-kassa. Ersättning kan ej erhållas under den tid som motsvarar lagstadgad uppsägningstid.
 • Att du ska anmäla dig på arbetsförmedlingen och söka ersättning från a-kassan, dagen efter det att din anställning upphört.
 • Att ett avgångsvederlag är skattepliktig inkomst. För råd om skatteeffekterna, kontakta skattemyndigheten. I det fall skattemyndigheterna anger en viss fördelning av utbetalningen av vederlaget som fördelaktig, ta kontakt med a-kassan för att kontrollera följderna av en sådan uppdelning.
 • Att varken du eller din arbetsgivare kan tvingas till en överenskommelse om avgångsvederlag
 • Att du, i och med en uppgörelse, inte längre kan ställa några krav på arbetsgivaren.

Egen uppsägning utan att ha nytt jobb

Om du överväger att säga upp din anställning, utan att du fått nytt arbete, bör du noga överväga följderna.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 11.23