Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Egen uppsägning utan nytt jobb

Om du överväger att säga upp din tillsvidareanställning, utan att du fått nytt arbete, bör du noga överväga följderna.

Kom ihåg att en uppsägning alltid ska vara skriftlig.

Några av de frågor du måste ta ställning till är:

 • Vilka alternativ har du?
 • Är din arbetsgivare beredd att låta dig pröva andra arbetsuppgifter eller annan placering som skulle passa dig bättre om du väljer att vara kvar i din anställning?
 • Om du inte säger upp dig själv kommer arbetsgivaren att säga upp dig?
 • Vad kan konsekvenserna bli av en eventuell tvist angående en sådan uppsägning?
 • Är arbetsgivaren villig att ge dig någon form av avgångsvederlag?
 • Tänk på att om du planerar att studera så har du rätt till tjänstledighet under studietiden i enlighet med lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, och du kan i sådant fall avvakta med att säga upp din tjänst och istället begära tjänstledighet.
 • Du har också rätt till hel tjänstledighet under sex månader för att bedriva näringsverksamhet, enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.
 • Vilka möjligheter till försörjning har du?
 • Finns möjlighet till förtida uttag av pension?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för dig?
 • Anmäl dig hos arbetsförmedlingen och se till att du får ett sammanträffande med en förmedlare, så att ni kan diskutera arbetsmarknadsläget för dig och vilka arbetsmarknadsbidrag som eventuellt kan stå dig till buds.
 • Om du säger upp dig ska du, senast samma dag som din anställning upphör, anmäla dig till arbetsförmedlingen och om du är ansluten till a-kassan ska du även söka ersättning från första dagen av arbetslöshet.
 • Kontakta a-kassan för att få svar på om du är berättigad till ersättning och om du kan drabbas av karens på grund av att du själv sagt upp din anställning.

Vad mer rent faktiskt innebär det att du säger upp din anställning ?

Du omfattas inte av tjänstepensionsavtalet eller av försäkringar vid sjukdom och arbetsskada efter anställningens upphörande. Visst efterskydd kan dock föreligga.

Egen uppsägning mot avgångsvederlag

Innan du gör en överenskommelse med din arbetsgivare om att avsluta din anställning mot ett avgångsvederlag, bör du noga ha överlagt följderna.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-17 15.09