Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lagar som berör anställningen

Här har vi några av de lagar som reglerar svensk arbetsmarknad

Listan är inte fullständig, men kan iallafall ge dig vägledning om du söker lagtexter. Kopiera text från den lag du är intresserad av och klistra in i sökmotorn som finns på Riksdagens webbplats om lagar ›

Anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Lag ( 1994:261) om fullmaktsanställning
Lag (1994:260)om offentlig anställning
Lag (1974) om rättegången i arbetstvister

Medbestämmande

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Arbetstid, semester och ledighet

Arbetstidslag (1982:673)
Arbetstidsförordning (1982:901)
Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Lag (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Föräldraledighetslag (1995:584)
Tjänstledighetsförordning (1984:111
Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Jämställdhet och diskriminering

Diskrimineringslag (2008:567)
Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölag (1977:1160)
Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) finner du på arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 11.30