Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Trygghets- och omställningsavtal

Denna typ av avtal omfattar villkor och förmåner i samband med att arbetstagare riskerar uppsägning på grund av arbetsbristen.

Under en 40-årsperiod har det på den svenska arbetsmarknaden successivt tecknats kollektivavtal på samtliga avtalsområden. Det första omställningsavtalet tecknades 1972 för statligt anställda. Därefter följde avtalen för privatanställda tjänstemän, betydligt senare för de olika LO-förbunden på privat sektor och allra sist omställningsavtalet för den kommunala sektorn 2012.

Det finns därmed 15 centralt tecknade trygghets- och omställningsavtal, som i huvudsak har liknande uppbyggnad och innehåll, men på detaljnivå skiljer sig åt när det gäller vilka förmåner som regleras. Det är exempelvis bara ett fåtal trygghetsavtal som kan vara aktuella för lärare eller studie- och yrkesvägledare som riskerar arbetslöshet.

Vart och ett av dessa avtal hanteras av en stiftelse som ägs av de parter som tecknat avtalet. I ett läge där arbetsbrist föreligger och det kan bli aktuellt att använda ett omställningsavtal, måste man därför noga hålla reda på vilket av de olika avtalen som man omfattas av.

Gemensamt för alla avtalen är att de innehåller kollektivavtalade förmåner utöver de allmänna, lagstiftade trygghetssystemen som gäller vid arbetslöshet.

De avtalade förmånerna gäller bara för de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalen, till skillnad från de lagstiftade förmånerna som omfattar alla.

Förmånerna i omställningsavtalen bekostas genom att de arbetsgivare som omfattas av respektive avtal betalar en viss andel av lönesumman till den stiftelse som administrerar avtalet.

Förmånerna har kommit till stånd genom avtalsförhandlingar och innebär i princip att arbetstagarna avstår ett visst löneutrymme som avsätts för ändamålet, samma princip som gäller för exempelvis tjänstepensioner och kollektivavtalade försäkringar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-07 13.06

I december 2017 ordnade Skolverket Språklärargala i både Stockholm och Göteborg. #ämnesspanare Rosana Månsson sammanfattar här de tre föreläsningar hon besökte.