Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Trygghets- och omställningsavtal

Trygghets- och omställningsavtal omfattar villkor och förmåner för den som riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det finns många olika trygghets- och omställningsavtal. Några av dem är aktuella för lärare eller studie- och yrkesvägledare som riskerar arbetslöshet. Om du riskerar att bli uppsagd bör du ta reda på vilket av de olika avtalen du omfattas av. Varje avtal hanteras av en stiftelse som ägs av de parter som tecknat avtalet.

Vem omfattas av trygghetsavtalen?

De avtalade förmånerna gäller bara för de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalen, till skillnad från de lagstiftade förmånerna som omfattar alla.

Vem bekostar förmånerna?

Förmånerna i omställningsavtalen bekostas genom att de arbetsgivare som omfattas av respektive avtal betalar en viss andel av lönesumman till den stiftelse som administrerar avtalet. Det innebär i princip att arbetstagarna avstår ett visst löneutrymme som avsätts för ändamålet, samma princip som gäller för exempelvis tjänstepensioner och kollektivavtalade försäkringar.

 

Trygghetsavtalens förmåner

Det finns tre slags förmåner som regleras i omställningsavtalen.

  • Aktiva insatser för att undvika arbetslöshet. Den som riskerar uppsägning kan få stöd för att förbättra sina möjligheter till fortsatt eller ny anställning. Ofta innebär detta i praktiken ekonomiskt stöd för kompetensutveckling.
  • Påfyllning av arbetslöshetsersättningen. För den som verkligen blir arbetslös innehåller avtalen ekonomiska förmåner utöver ersättningen från a-kassan. Ofta innebär detta att man får ersättning upp till 80 procent av inkomstbortfallet.
  • Äldreersättning. De flesta avtal innehåller också en möjlighet, för äldre arbetstagare som blir arbetslösa, att gå i tidigare pension när perioden med A-kassa är konsumerad

Har din arbetsgivare ett omställnings- och trygghetsavtal?

Ta reda på om din arbetsgivare omfattas av något omställningsavtal. Om arbetsgivaren ingår i någon central arbetsgivarorganisation, kan du vara säker på att något av avtalen gäller.

Arbetsgivare kan också ansluta sig till ett omställningsavtal utan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Eftersom ett omställningsavtal alltid är förknippat med en årlig avgift för arbetsgivaren, bör det inte vara svårt att ta reda på om en viss arbetsgivare omfattas av avtal.

Är du en av dem som omfattas av din arbetsgivares avtal?

När du har fått veta vilket omställningsavtal som gäller vid arbetsbrist hos din arbetsgivare blir nästa steg att reda ut vilka av de berörda arbetstagarna som kan få del av avtalets förmåner. Alla avtalen innehåller nämligen vissa kvalifikationsregler. De handlar vanligen om nedanstående punkter.

  • Man måste ofta ha varit tillsvidareanställd sedan minst ett år.
  • Den befarade uppsägningen måste bero på arbetsbrist. Uppsägning av personliga skäl omfattas inte av omställningsavtalen.
  • Vissa ekonomiska ersättningar kan ha längre kvalifikationstid, exempelvis fem års sammanhängande anställning för utfyllnad av ersättningen från a-kassan.
  • Man får inte ha avvisat något skäligt erbjudande om annan anställning.
  • För att ha rätt till tidigare pension (äldreersättning), krävs lång anställningstid och viss uppnådd ålder.

 

Aktuella trygghetsavtal och stiftelser

Här är några omställnings- och trygghetsavtal och stiftelser som kan vara aktuella för lärare och studie- och yrkesvägledare som riskerar arbetslöshet.

 

Att tänka på kring trygghetsavtalen

En arbetsgivare som omfattas av ett omställningsavtal ska kontakta den stiftelse/fond som man är ansluten till så snart man befarar att en arbetsbrist kan komma att uppstå. Det är för att de ”aktiva insatser” som alla avtalen innehåller ska kunna komma igång så tidigt som möjligt.

Aktiva insatser är exempelvis kompetensutveckling som syftar till att den som riskerar uppsägning ska kunna erbjudas fortsatt eller annan anställning. De fonder och stiftelser som administrerar omställningsavtalen har kompetens och resurser för att ge individuellt stöd till de arbetstagare som riskerar uppsägning.

Om man som anställd uppfattar att arbetsgivaren inte tar initiativ till att få igång processen kring en omställning, ska man stöta på och uppmana till detta. Givetvis är det också angeläget att kontakta sina lokala fackliga ombud, för att säkra att den fackliga bevakningen av situationen fungerar.

En arbetsbrist med varsel och uppsägningar är en allvarlig och komplicerad situation. Det är viktigt att på alla sätt se till att regelverken i lagar och avtal upprätthålls och att samverkan och förhandlingar hanteras korrekt. Bara på detta sätt kan de anställdas rättigheter bevakas och tillvaratas.

Som enskild anställd bör man ta reda på vilket omställningsavtal man omfattas av. Sök gärna upp den aktuella stiftelsens webbplats där det finns omfattande information om hur processen ska skötas, vilka förmåner och regler som gäller samt vilken service du kan få.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30 10.04

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som reda...