Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsmiljö

Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen.

När det gäller de grundläggande regleringarna i lagstiftning och kollektivavtal, skiljer sig inte lärares eller studie- och yrkesvägledares arbetsmiljövillkor från andra arbetstagares.

I verkligheten förhåller det sig dock annorlunda. Det finns en rad arbetsmiljöförhållanden, där lärargrupperna är utsatta för specifika påfrestningar och risker.

Lärares arbetsmiljö oacceptabel

En stor mängd undersökningar under en lång följd av år visar entydigt att läraryrket ofta innebär alltför hög arbetsbelastning, stressnivå och risk för skador och sjukdom. Därmed står det klart att villkoren i lärararbetet, när det gäller arbetsmiljön, ofta är både otillfredsställande och oacceptabla.

Hur kan då lärares arbetsmiljövillkor förbättras?

Det regelverk som finns för att säkra en god och hälsosam arbetsmiljö för alla arbetstagare – och som dessutom i tillämpliga delar gäller även för elever i skolan – utgörs av arbetsmiljölagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Om detta regelverk till alla delar skulle följas och tillämpas, vore arbetsmiljövillkoren för lärarna goda och tillfredsställande. Enkelt uttryckt består de angelägna villkorsförbättringarna i detta avseende i att gällande regelverk på området börjar tillämpas.

Organisatorisk och social arbetsmiljö ska förebygga ohälsa

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4, att gälla. Här hittar du mer information och stödmaterial för dig som är ombud.

Det nya med föreskrifterna är att de reglerar områden som är direkt kopplade till stress och arbetsbelastning, samt arbetstider. Det blir alltså första gången regelverket tar sikte på den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-21 13.36

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin