Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Arbetsskador

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar - anställda, uppdragstagare och egna företagare.

Den gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning.

Anmälan

Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan och skyddsombudet som också får en kopia av anmälan.

Anmälan bör också göras till Afa Försäkring. Anmälan kan göras på deras webbplats.

Är du studerande ska du meddela skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan.

Är du egen företagare ska du själv anmäla skadan.

Ansökan

Du måste själv ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Att arbetsgivaren eller skolan anmäler en arbetsskada innebär inte automatiskt att du får ersättning.

Utredning

Försäkringskassan gör en utredning för att kunna ta ställning till om en skada ska klassas som en arbetsskada eller inte.

Om utredningen kommer fram till att skadan uppkommit till följd av olycksfall, eller på annat sätt orsakats av arbetet, kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringskassan utreder bara arbetsskador i de fall det är aktuellt att betala ut ersättning från arbetsskadeförsäkringen, och gör aldrig en prövning enbart för att fastställa att det rör sig om en arbetsskada.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-02 13.46

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin