Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Det fungerar inte — vad göra?

Av regelverken framgår att en god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbetstagare, även om huvudansvaret alltid ligger
hos arbetsgivaren.

Det borde vara förhållandevis lätt att följa dessa ganska enkla regler, åtminstone när det gäller den rent fysiska och tekniska arbetsmiljön, men tyvärr brister det redan här.

Dålig luftkvalitet, skadligt höga ljudnivåer, lösa trappräcken och trasiga eluttag är alltför vanligt förekommande i svenska skolor.

Ännu svårare har det visat sig vara att säkra efterlevnaden av arbetsmiljöregelverket när det gäller andra aspekter av arbetsmiljön. Regelbundna undersökningar under många år visar, att en förskräckande hög andel av lärarna upplever problem i sin arbetsmiljö, vilka har att göra med en alltför pressad arbetssituation med en i grunden orimligt hög arbetsbelastning.

Hur ska man göra?

Lärarnas Riksförbund har i broschyren Arbetsmiljöarbetet – en vägledning för ombud gett en heltäckande beskrivning av hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska utformas och de regelverk som ligger till grund för detta.

 

I broschyren Din arbetsmiljö – Vem bryr sig?Dokumentfil .pdf finns inspiration och material till stöd för en levande diskussion om arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Du kan också ansöka om hjälp från Suntarbetslivs resursteam.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-07 10.12

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin