Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förbud mot diskriminering

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet är heltäckande och gäller alla situationer som kan uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I arbetslivet är det förbjudet för arbetsgivaren att diskriminera:

  • den som är arbetstagare
  • den som gör en förfrågan om, eller söker, arbete
  • den som söker eller fullgör praktik
  • den som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft (2 kap. 1 §)

Förbudet mot diskriminering gäller även i det fall arbetsgivaren genom skäliga stöd- eller anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet är heltäckande och gäller alla situationer som kan uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen eller som har en naturlig anknytning till arbetet, exempelvis när arbetsgivaren tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet, säger upp, avskedar eller vidtar någon annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier eller bestraffningar på grund av att hen exempelvis har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med diskrimineringslagen, eller att hen medverkat till en utredning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.38

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin