Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Om du blivit missgynnad

Överträdelser av diskrimineringslagen ses som allvarliga kränkningar.

Diskrimineringslagen är tvingande till förmån för den som omfattas av skyddet mot diskriminering. Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt lagen är utan verkan i den delen (1 kap. 3 §).

Rätt att föra talan

I diskrimineringstvister på arbetslivets område är det i första hand arbetstagarorganisationerna (Lärarnas Riksförbund) som kan väcka, och utföra, talan vid Arbetsdomstolen för medlemmarnas räkning.

I sådana ärenden får Diskrimineringsombudsmannen bara föra talan om arbetstagarorganisationen inte gör det och om medlemmen medger det.

Bevisbörda

Regeln om bevisbörda i diskrimineringstvister anknyter till EU-rättsliga regler, och är uppdelad i två led:

  • Ett första led där den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier ska visa omständigheter som ger anledning att anta att den som drabbats har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier.
  • Om den som anser sig ha blivit diskriminerad har uppfyllt kraven i det första ledet; innebär det en presumtion för att diskriminering föreligger. Därmed övergår bevisbördan i det andra ledet på arbetsgivaren som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit.

Ersättning

Den som har diskriminerats har rätt att få diskrimineringsersättning av den som har diskriminerat. Lärarnas Riksförbund kan påkalla en tvist, och om man inte kan nå en förlikning med arbetsgivaren kan en domstol avgöra om diskriminering skett samt besluta om diskrimineringsersättning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.39

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin